odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Projekt "Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených"

(Další vzdělávání pedagogických pracovníků – studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prostorové orientace zrakově postižených podle § 9 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

Realizátor projektu: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Krakovská 21, Praha 1.

Přihlášky, informace: kontaktní osoba pro předběžné zájemce a pro podávání informací: Mgr. Lenka Koubová, koubova@sons.cz, 221 462 438, 775 722 798


   

Vážení absolventi a případní zájemci, k 31. 1. 2013 úspěšně skončila realizace celého projektu včetně prvních dvou běhů, viz závěrečná zpráva níže. Další běhy SONS ČR zatím neotevírá, nicméně případní zájemci mohou přes tlačítko „Přihlásit se do vzdělávání on-line“ zasílat předběžné nezávazné přihlášky, ve kterých uvedou, že jde o „předběžnou“ přihlášku a zda mají zájem pouze o bezplatný kurz anebo mají zájem i o placený kurz. Hlásit se mohou zájemci z celé ČR, tj. nyní i z Prahy. Předběžný odhad ceny kurzu, pakliže se neseženou jiné zdroje, je ca 28.000 Kč na osobu, při naplnění 20 osob v běhu, bez drobných osobních pomůcek, cestovného, ubytování a stravy. Předběžní zájemci budou v případě nahromadění dostatečného množství dotyčných předb.přihlášek přednostně kontaktováni, pokud bude další běh v období let 2013 – 2017 otevírán. Doporučujeme sledovat tyto stránky (tento rámeček); případná informace o otevření dalšího běhu (zdarma či placeného) a výzva k podávání závazných přihlášek bude zveřejněna mj. právě zde. Stránky pod tlačítkem „Vstup pro registrované účastníky vzdělávání“ nejsou nyní aktualizovány.

Tisková zpráva z února 2011

Závěrečná zpráva o realizaci projektu z ledna 2013


Charakteristika studia:

Studium bude pro frekventanty prvních dvou běhů ZCELA ZDARMA (výuka, pomůcky, zkoušky, certifikát, ubytování, strava, cestovní náklady) – studium je kompletně financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jde o 288 hodin (teorie + praxe) inovativního studia v rámci sedmi čtyřdenních setkání (pro první dva běhy platí jednou měsíčně čtvrtek až neděle). První běh s kapacitou 32 účastníků bude probíhat od 5. 5. 2011 do 11. 12. 2011. Po zaplnění kapacity 1. běhu se otevře druhý běh, pro dalších 32 účastníků, a sice od 15. 12. 2011 do 1. 7. 2012.

Studium bude probíhat v Praze. Náplní bude např. problematika zrakového postižení, všestranný pohybový rozvoj, získávání informací zbylými smysly, překážky, itinerář, tyflografika, průvodcovství, orientační schopnosti, používání bílé hole, trasy, vodicí pes, chůze s GPS navigací apod.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 18567/2011-25-481.

Pro koho je studium určeno:

Studium je určeno pedagogickým pracovníkům ve školách, školských zařízeních a v zařízeních soc.péče, kteří konají přímou pedagogickou činnost (právní předpis č. 563/2004). Jde tedy o učitele, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, asistenty pedagogů, trenéry a vedoucí pedagogické pracovníky. Zúčastnit se mohou i rodiče zrakově postižených dětí, dělají-li svému dítěti asistenta a mají-li na činnost „asistent pedagoga“ se školou pracovní smlouvu či dohodu (DPP, DPČ). Dále je studium určeno i těm pedagogům, kteří absolvovali tento kurz POSP dříve u jiného školitele a mají osvědčení s časově omezenou platností. Z hlediska institucí může jít o speciálně pedagogická centra, speciální školy, ale i o běžné školy (které mají integrovány zrakově postižené žáky) či zařízení soc. péče.

Přihlásit se mohou zájemci z celé ČR, kteří více než z 50ti % pracují mimo území hlavního města Prahy. (Přihlásit se tedy mohou i ti, kteří pracují v okresech Praha-východ a Praha-západ = okresy Středočeského kraje). Výluka Prahy platila jen pro první dva běhy.

Profil absolventa:

Absolvent bude schopen žáka (dítě, studenta) vyučovat v prostorové orientaci a samostatném pohybu (základní prostředek k plné integraci do společnosti), sestaví individuální vzdělávací plán, sníží dopad handicapu na žáka i na celý proces výuky, bude schopen poradit ohledně úprav prostředí a poučit personál či rodinné příslušníky ohledně specifik přístupu ke zrakově postiženému žákovi.

TOPlist


K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.