odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Organizační schéma

Kontejnery na tříděný odpad označeny reliéfním štítky a braillským popisem

V rámci pilotního projektu je od 1.dubna 2014 vybráno 10 lokalit s kontejnery na tříděný odpad na území městské části Praha 4 označeno štítky s reliéfními piktogramy a s popisem v Braillově písmu.

Štítky jsou plastové, čtvercové o velikosti 11x11cm. Pod reliéfním piktogramem je umístěn v dolní části popis v Braillu. Štítky jsou na kontejnerech umístěny v ose vhozu, otevírání nádoby (uprostřed), pod nebo nad otvorem nebo víkem dle typu.

Označení tímto způsobem nám zajistila společnost Pražské služby a.s. a městská část Praha 4. Do projektu se zapojila o.p.s. EVOK, která projekt financuje. Tato obecně prospěšná společnost se zabývá rozvojem odpadového hospodářství z hlediska osvěty, vzdělávání a možností dalšího rozšiřování ekologického zacházení s odpady.

Jednotlivé kontejnery na tříděný odpad s výše uvedeným označením jsou umístěn na následujících lokalitách:

V následujícím´období předpokládáme rozšíření tohoto označení na další lokality.

Jakékoliv zkušenosti, ohlasy, případně i nápady uvítáme na emailu bariery@sons.cz , do předmětu napište: kontejnery a číslo lokality.

Fotodokumentace z realizovaných stanovišť s nádobami na tříděný odpad:

Kontejnery na tříděný odpad Kontejnery na plasty
Kontejnery na papír Kontejnery na papír
Kontejnery na tetrraobaly Kontejnery na sklo


K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.