odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením


Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00146
Časový rozsah projektu: 1.1.2013 do 31.1.2015

Projekt je ukončen


Informace o projektu

Odborné finanční poradenství

Finanční poradenství je poskytováno finančním poradcem v následujících poradenských hodinách:

Po – Pá 8.00 – 12.00 hodin

a je poskytováno:

  1. telefonicky na číslech: 221462439 nebo 777416160

  2. e-mailem: rydlova@sons.cz

Okruhy finančního poradenství:

  1. finanční poradenství řešící konkrétní nepříznivé situace v oblasti řízení finančních prostředků (např. zadluženost, nedostačující rodinný rozpočet, řešení situací vyžadujících zrakovou kontrolu např.: smluv, vyhledávání potřebných dokumentů apod.)

  2. poradenství v oblasti vhodného nakládání s finančními prostředky (doporučování vzdělávání, instruktáží a simulací obsahující např. práci s ozvučenými bankomaty) a plánování podpory v rámci projektu

  3. poradenství v oblasti využití finanční gramotnosti jako nástroje uplatnění na trhu práce a pracovní poradenství obecně

Základní kurzy finanční gramotnosti

Nově přidané termíny:
Praha:
   15.1. (Hospodaření domácnosti)
   24.1. (Peníze, placení, cenné papíry)
   29.1. (Finanční produkty)
   7.2. (Finanční plánování a jeho důsledky)
Kladno:
   16.1. (Hospodaření domácnosti)
   23.1. (Peníze, placení, cenné papíry)
   30.1. (Finanční produkty)
   6.2. (Finanční plánování a jeho důsledky)

Hospodaření domácnosti (rozpočet domácnosti – domácí výdaje, domácí příjmy, sestavení domácího rozpočtu, přebytky a schodky, jednorázové výdaje, osobní rozpočet, potřeby, vzácnost a obětovaná příležitost) – termíny (doc; 150 kB) a přihláška (doc; 190 kB)

Peníze, placení, cenné papíry (hotovostní a bezhotovostní peníze a placení, zadávání příkazů k platbě, úhradová a inkasní forma placení, platební karty, ceny produktů na fin. trhu, stanovení úrokových sazeb, výpočet úroků, úročení úvěrů, bankovní a jiné poplatky) – termíny (doc; 150 kB) a přihláška (doc; 190 kB)

Finanční produkty (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry, účelové a neúčelové úvěry, úvěry podnikatelům, proces poskytnutí úvěru, fin. leasing, splátkový prodej, pojištění) – termíny (doc; 150 kB) a přihláška (doc; 190 kB)

Fin. plánování a jeho důsledky (předlužení, exekuce, osobní bankrot, jak řešit deficit domácího rozpočtu – dobré a špatné dluhy, postupy řešení dluhů, snížení výdajů, zvýšení příjmů, práva spotřebitele, reklamace, ochrana spotřebitele na fin. trhu) – termíny (doc; 150 kB) a přihláška (doc; 190 kB)

Pokročilé kurzy finanční gramotnosti

Ceny a cenová politika (Inflace - příčiny, zjištění, důsledky, reakce obyvatel a podniků, měna, cenné papíry peněžního trhu, ceny a životní úroveň, jak reagovat na ceny, aktiva a pasiva domácnosti, nabídka, poptávka, vznik rovnovážné ceny, způsoby stanovení ceny, marketingový a nákladový přístup a jejich kombinace, cenové praktiky) – termíny (doc; 149 kB) a přihláška (doc; 190 kB)

Finanční trh (Co je finanční trh, instituce působící na finančním trhu, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, apod., banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti, tvorba a používání finančního plánu, zjištění rizik, investování s nižším a vyšším rizikem) – termíny (doc; 150 kB) a přihláška (doc; 190 kB)

Instruktáž ovládání bankomatů a elektronického a telefonického bankovnictví

Cílem využívání instruktážního a simulačního programu je posílení využívání moderních nástrojů cílovou skupinou. Aktivita bude probíhat následujícími formami:

a) Instruktáž ovládání bankomatů s hlasovým výstupem a tel. bankovnictví- např. vybírání hotovosti, zjištění zůstatku na účtu, dobíjení telefon.

Instruktáže budou probíhat na bankomatech České spořitelny.

b) Instruktáž práce na ozvučeném PC pro účel používání elektronického bankovnictví.

termíny (docx; 142 kB) a přihláška (doc; 204 kB)

 

Koordinátor vzdělávání (organizace kurzů, evidence přihlášek, informace o kurzech):
Jan Pakoš
pakos@sons.cz
tel.: 775 722 434.

Tisková zpráva 10.1.2013

Závěrečná tisková zpráva 10.2.2015 (docx; 140 kB)

Výběrová řízení

Fotodokumentace

Kontakt:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21
110 00 Praha 1
+420 221 462 462
sons@sons.cz
www.sons.cz

Manažerka projektu:
Mgr. Lenka Koubová
tel.: +420 221 462 438
mobil: +420 775 722 798
e- mail: koubova@sons.cz

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Logo evropského roku stárnutí
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.