odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Seznam očních lékařů
oprávněných předepisovat speciální optické pomůcky (označených v číselníku VZP S4)
  Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol 150 00
Praha 5
V Úvalu 84 224 432 772
MUDr. Zdeňka Kafková Oční ordinace 602 00
Brno
Hrnčířská 4 549 211 825
MUDr. Jan Richter Oční klinika FN U sv.Anny 656 91
Brno
Pekařská 53 543 182 856
MUDr. Naďa Pavlíčková Oční ambulance optických pomůcek - Nemocnice 370 87
České Budějovice
Lidická 25 387 876 551
MUDr.Lenka Krátká Oční klinika FN 500 05
Hradec Králové
Sokolská ulice 495 833 547
MUDr. Olga Sedláková Oční ordinace 586 01
Jihlava
Demlova 28 567 333 007
MUDr. Jiří Prokop Poliklinika II 360 01
Karlovy Vary
Krymská 2 353 230 873
MUDr. Kateřina Kuchařová Oční odd.nemocnice 460 01
Liberec
Husova ulice 485 312 763
MUDr. Olga Látalová Oční ordinace 772 00
Olomouc
Masarykova 44 585 227 940
Doc. MUDr. Miloš Vymazal Oční ordinace 779 00
Olomouc
I.P.Pavlova 69 585 412 597
MUDr. Božena Vašáková Odborná oční ambulance 747 05
Opava
Slezská 14a 553 765 154
prim. MUDr. Sylva Horáková Odd.pro děti s vadami zraku 703 00
Ostrava
Syllabova 19 593 646 470
MUDr.David Toufar Oční klinika FN 305 99
Plzeň
ul. 17. listopadu 1 377 490 158
MUDr. Kateřina Kinclová Oční odd.nemocnice 787 01
Šumperk
Nerudova 41 583 332 721
MUDr. Pavel Hoza Oční odd.Masarykovy nemocnice 401 13
Ústí nad Labem
Pasteurova 9 475 682 985
MUDr. Ladislava Machová Zástupce přednosty očního oddělení Baťovy krajské nemocnice 760 01
Zlín
Havlíčkovo nábřeží 600 577 552 985
MUDr. Anna Zobanová Poliklinika Barrandov, soukromá oční ordinace 152 00
Praha 5
Krškova 807 251 810 044
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.