odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Obecně prospěšné společnosti zřizované SONS
  1. společnosti s celorepublikovou působností, založeny v roce 2000:
  2. společnosti s krajskou působností (zakládány v letech 2000 - 2003)

Více informací se dočtete také na www.tyflocentrum.cz, informace o zaregistrovaných službách TyfloCenter.

Činnost těchto krajských společnostech je zaměřena na potřeby zrakově postižených v regionu a hlavním programem těchto společností je provoz Denních center sociálních služeb v daném krajském městě (poradenství, terénní sociální práce, osobní asistence a jiné asistenční služby, volnočasové a motivační programy, vzdělávací a terapeutické kurzy). SONS zajišťuje metodické vedení kvality služeb, pořádá řadu školení a kvalifikačních zkoušek pro profese sociálně právní poradce, sociální pracovník, instruktor výpočetní techniky pro zrakově postižené atd. Činnost 13 TyfloCenter podporuje SONS dalšími 21 regionálními pracovišti prvního kontaktu (tzv. Střediska integračních aktivit) v převážně bývalých okresních městech.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.