odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Projekt "Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených"

TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha: V době od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2013 realizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (dále „SONS ČR“) projekt Specializace pedagogických pracovníků na výuku prostorové orientace zrakově postižených (reg. číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/19.0001), jakožto další vzdělávání pedagogických pracovníků. (studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prostorové orientace zrakově postižených podle § 9 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)


„Naše občanské sdružení považuje samostatnost v orientaci a pohybu nevidomých za nezbytný předpoklad pro jejich integraci do běžné společnosti a vnímá ji jako jednu z významných priorit,“ uvedl Josef Stiborský, prezident SONS ČR.


Projekt má celostátní působnost (mimo území hl. m. Prahy) a je plně financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V praxi to znamená, že studium bude pro frekventanty ZCELA ZDARMA, včetně ubytování, stravy i cestovních nákladů. Odbornou garanci realizace uvedené vzdělávací akce přijala Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze.

Projekt zahrnuje dva samostatné běhy výukového kurzu, které jsou po obsahové stránce zcela totožné. Do každého běhu může být přijato 32 účastníků.

Dominantním obsahem výukového programu bude didaktika prostorové orientace
a samostatného pohybu v různém prostředí spolu s osvojováním techniky ovládání
a racionálního používání bílé hole. Tyto speciální znalosti a dovednosti nevidomých doplňují předměty zaměřené na celkový rozvoj osobnosti zrakově postižených dětí a mládeže. Naprostou novinkou ve výukovém programu je zařazení metodiky všestranného pohybového rozvoje zrakově postižených dětí k dosažení optimálních pohybových kompetencí, zejména zdokonalování lokomoce. K tomu budou využívány nejnovější tréninkové trenažery a řada inovativních pomůcek. Další novinkou bude aplikace audiosimulačních programů zaměřených na zdokonalování sluchových vjemů a jejich praktické využívání při audiolokaci. Proběhne též EMG analýza klasického i inovativního držení a ovládání bílé hole. Jako poslední novinku jmenujme např. modely křižovatek detailně vybavených všemi prvky, které v dopravním provozu slouží chodcům.

Absolvent kurzu bude schopen kromě výuky prostorové orientace poradit při úpravách prostředí i poučit personál či rodinné příslušníky o specifických zvláštnostech přístupu ke zrakově postiženému žákovi.

Přihlásit se mohou zájemci z celé ČR, kteří více než z 50 % pracují mimo území Hlavního města Prahy. (Přihlášky je třeba podat do 18. dubna 2011).Koordinátor projektu: Mgr. Igor Slouka; slouka@sons.cz, 221 462 465, http://www.sons.cz/posp/

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - Krakovská 21, 110 00 Praha 1K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.