odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Grundtvig - Active Seniors

Projekt je ukončen

Souhrnné informace o projektu

Název projektu: Active Seniors - getting to know environment and culture for the visually impaired people in the foreign country

Reg. číslo projektu: 12-SVP-GRU-006

Dobrovolnický projekt Grundtvig v rámci Program celoživotního učení

Časový rozsah: 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014

Stručný obsah projektu

Prvního srpna 2012 byl zahájen projekt z programu Grundtvig – dobrovolnické programy vyhlášený Domem zahraničních služeb MŠMT, Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. V rámci projektu, který proběhl v období 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014, se uskutečnily 3 výjezdy českých dobrovolníků do Polska a 3 přijetí polských dobrovolníků v naší organizaci. Mezinárodní výměny se uskutečnily díky grantu z dobrovolnického projektu Grundtvig, vyhlášeného Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Šlo o aktivitu podporující bilaterální výměnu dobrovolníku ve věku nad 50 let. Cílem bylo v rámci programu celoživotního učení umožnit občanům evropských zemí vyzkoušet si dobrovolnickou činnost v zahraničí.

První výměna se uskutečnila v termínu 16. 9. – 7. 10. 2012, kdy proběhlo vyslání dvou dobrovolníků se zrakovým postižením a jejich průvodců do polského města Bydgoszcz a zároveň přijetí dvou polských dobrovolníků a jejich průvodců v naší organizaci. V roce 2013 proběhla druhá výměna, kdy jsme v době od 15. 9. do 6. 10. 2013 hostili dva dobrovolníky se zrakovým postižením a jejich průvodce z Polska. Naši dobrovolníci s průvodci vycestovali do Bydgoszcze v den odjezdu polských dobrovolníků, tedy 6. 10. a vrátili se 28. 10. 2013. Poslední výměna se realizovala pro vyslané dobrovolníky v době od 23. 5. do 16. 6. 2014 a přijaté polské dobrovolníky z partnerské země v době od 19. 5. do 8. 6. 2014.

Během tří pobytů byli naši dobrovolníci se zrakovým postižením a jejich průvodci ubytováni v rehabilitačním středisku pro zrakově postižené v Bydgoszczi, kde měli možnost seznámit se s rekvalifikačními kurzy a rehabilitací, která je tam zrakově postiženým poskytována. Polská organizace zrakově postižených zároveň zorganizovala několik kulturně poznávacích akcí, v rámci kterých dobrovolníci navštívili např. historické centrum města Bydgoszcz, lázně a sanatorium v městě Ciechocinek, muzea, hudební koncerty, absolvovali výlet do města Torun, botanické zahrady atd.

Polští dobrovolníci byli ubytováni v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina, kde se zároveň jeden den zúčastnili výukového programu. V rámci dobrovolnické činnosti v SONS pomáhali v ústředí vytvářet digitální archiv. Představili jsme jim všechna střediska (např. Metodické centrum odstraňování bariér, Tyflokabinet, Digitalizaci a technickou podporu, Středisko výcviku vodících psů aj.), seznámili je s nastavením sociálního systému v České republice se zaměřením na podporu lidí se zrakovým postižením a zorganizovali několik kulturně poznávacích aktivit, výletů a exkurzí (např. historickým centrem Prahy, Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, haptické výstavy, Tyfloart, ZOO, botanická zahrada).

Pobyty proběhly s oboustrannou spokojeností všech zúčastněných.

 

Článek v časopise Zora – 1. Dobrovolnický pobyt

Článek v časopise Zora – 3. Dobrovolnický pobyt

 

Fotodokumentace

Foto grundtvig 1 Foto grundtvig 2 Foto grundtvig 3 Foto grundtvig 4 Foto grundtvig 5

 

Kontakt:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21
110 00 Praha 1
+420 221 462 462
sons@sons.cz
www.sons.cz

 

Koordinátorka projektu:

Mgr. Lenka Koubová
+420 775 722 798
+420 221 462 438
koubova@sons.cz

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení nese odpovědnost výhradně autor. Sdělení nereprezentuje názory Národní agentury a Komise ani neodpovídají za užití informací v nich uvedených.K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.