odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Braillovo písmo v ČR, základní informace

Česká republika

Jazyk: čeština (plnopis)

 

Brailské normy:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)

Krakovská 21, 11000 Praha 1

Česká republika, Evropa

Tel.: +420 221 462 469

www.sons.cz

 

Schválil a na internet vystavil:

PhDr. Rudolf Volejník, spoluautor norem

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)

Krakovská 21, 11000 Praha 1

Česká republika, Evropa

Tel.: +420 221 462 469

volejnik@sons.cz

 

Literární plnopis:

GONZÚROVÁ, Wanda, Příručka pro přepis textů do bodového písma

 

Matematika a přírodní vědy:

GONZÚROVÁ, Wanda, Příručka pro přepis textů do bodového písma

 

Osmibodový plnopis:

8-bod: primárně určeno ke zobrazování bodového písma na elektronických brailských řádcích (brailské převodní tabulky integrované do odečítačů a tiskových programů)

 

Zápis hudby:

JELÍNEK, Jiří: Notopis pro nevidomé

 

Abeceda:

Abeceda Brailského písma

 

Interpunkce:

Interpunkce Brailského písma

 

Ke stažení:

Pro další použití ke stažení jako dokument (pdf; 84kB)

 

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.