odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Pomáhají nám

Za podporu naší činnosti děkujeme.
Činnost Oblastní odbočky Prostějov v roce 2014 podpořil Magistrát města Prostějova ve spolupráci se Zdravým městem částkou 42 000 Kč.

Logo města Prostějova    Logo města Prostějova

 


Dny umění nevidomých na Moravě 2014 pomohl významně, částkou 36.500,- Kč, podpořit Moravskoslezský kraj.

Logo Moravskoslezký kraj

 


Pardubický kraj podporuje finančně dlouhodobý projekt „Integrace zrakově postižených do společnosti“ V roce 2014 na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 15 000 Kč a na odborné sociální poradenství částkou 25 000 Kč. Přidělené finanční prostředky pomáhají zajistit služby pro zrakově postižené v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy. Oblastní odbočka SONS ČR Česká Třebová touto cestou za finanční podporu děkuje.

Logo Pardubický kraj

 Oblastní odbočka SONS ČR Česká Třebová děkuje za finanční podporu na činnost v roce 2014 těmto institucím: Nadačnímu fondu nadaných za 10 000 Kč, Městu Česká Třebová za 20 000 Kč, Městu Lanškroun za 1500 Kč, Městu Svitavy za 2000 Kč, Městu Choceň za 2000 Kč, Městu Letohrad za 2000 Kč, Městu Králíky za 1000 Kč, Městu Žamberk za 1000 Kč, Městu Bystré za 500 Kč.
Obci Hradec nad Svitavou za 1000 Kč, Obci Trpík za 1000 Kč, Obci České Libchavy za 3000 Kč, Obci Němčice za 1500 Kč, Obci Semanín za 1000 Kč, Obci Pustina 1000 Kč.
Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivizačních služeb zaměřené na sport, kulturu a poznání. Dále na zajištění odborného poradenství pro zrakově postižené formou výstav kompenzačních pomůcek, besed a osobních setkání. Prostředky byly použity také na zajištění Oblastního shromáždění. Za finanční podporu výše uvedeným děkuje oblastní odbočka SONS ČR Česká Třebová.

 


Město Vsetín poskytlo SONS ČR, oblastní odbočce Vsetín na rok 2013 finanční prostředky k úhradě nákladů sociálního poradenství a sociálně aktivizačních služeb, tyto služby jsou našimi klienty velmi využívané, proto si této podpory moc vážíme.

Logo Město Vsetín

 


Oblastní odbočka SONS Vsetín získala finanční prostředky na sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro občany nevidomé a těžce zrakově postižené. Projekt byl zajištěn za finanční spoluúčasti města Rožnova pod Radhoštěm. Tímto děkujeme za vstřícnou spolupráci a zajištění služeb organizace.

 


SONS ČR získal v roce 2013 podporu z Operačního programu Praha adaptabilita na projekt „Implementace fundraisingové strategie v SONS ČR“. Cílem projektu je posílit finanční zdroje plynoucí do projektů SONS ČR z národních, městských, obecních nebo soukromých zdrojů cestou systémové práce vyškolených odborných pracovníků v oblasti fundraisingu a PR.

Logo Operačního programu Praha adaptabilita

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 


Zlínský kraj, Město Valašské Meziříčí a Ministerstvo zdravotnictví poskytly Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočce Vsetín, finanční příspěvek na rekondiční a rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým zrakovým postižením se zaměřením na výuku prostorové orientace, samotného pohybu a volnočasových aktivit. Tento pobyt se uskutečnil na Horní Bečvě v srpnu 2013. Tímto děkujeme za finanční podporu!

Logo Zlínský kraj Logo Město Valašské Meziříčí Logo Ministerstvo zdravotnictví

Pardubický kraj - podporuje finančně dlouhodobý projekt „Integrace zrakově postižených do společnosti“ V roce 2011 ve výši 50 000 Kč. V roce 2012 na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené částkou 25 000 Kč a na odborné sociální poradenství částkou 25 000 Kč. Projekt, byl podpořen i v roce 2013 ve výši 25 000,- na odborné sociální poradenství, 25 000,- na sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Tyto finanční prostředky pomáhají zajistit služby pro zrakově postižené v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy Oblastní odbočka SONS ČR Česká Třebová touto cestou za finanční podporu děkuje.

Logo Pardubický kraj

 


Oblastní odbočka SONS ČR Česká Třebová děkuje za finanční podporu na činnost v roce 2013: Nadačnímu fondu nadaných za 10 000 Kč, Městu Česká Třebová za 20 000 Kč , Městu Lanškroun za 1500 Kč , Městu Svitavy za 2000 Kč, Městu Choceň za 2000 Kč, Městu Letohrad za 2000 Kč. Městu Bystré za 500 Kč, Obci Pustina 1000 Kč, Obci Hradec nad Svitavou za 1000 Kč, Obci Trpík za 1000 Kč, Obci České Libchavy za 3000 Kč, Obci Němčice za 1000,-, Obci Semanín za 1000,- Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivizačních služeb zaměřené na sport, kulturu a poznání. Dále na zajištění odborného poradenství pro zrakově postižené formou výstav kompenzačních pomůcek, besed a osobních setkání. Prostředky byly použity také na zajištění Oblastního shromáždění.

 


Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí poskytli SONS ČR, oblastní odbočce Vsetín, finanční příspěvek na rekondiční a rehabilitační pobyt pro osoby těžce zrakově postižené se zaměřením na výuku vedení domácnosti, sebeobsluhy, procvičování dovedností a volnočasových aktivit, které se uskutečnily v Luhačovicích v květnu 2013. Tímto děkujeme za finanční podporu.

Logo Zlínský kraj Logo Město Valašské Meziříčí

Projekt Dny umění nevidomých na Moravě 2013 - Ostrava byl podpořen Nadací OKD. DĚKUJEME !!!

Logo Nadace OKD

Logo Nadace OKD

 


OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. v roce 2012 podpořil Adventní koncert Oblastní odbočky Prostějov. Finanční podpora činila 2 000 Kč.

Logo OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.

 


ČTK dodává zpravodajství pro nevidomé přes server konference.braillnet.cz. Česká tisková kancelář je největší informační agentura v ČR, poskytuje nekomentované multimediální zpravodajství z domova a ze zahraničí.

Logo Česká tisková kancelář

 


Poděkování Zlínskému kraji
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Vsetín, vyslovuje poděkování Zlínskému kraji za účinnou pomoc při záchraně sociální služby. V roce 2012 se dostaly sociálně aktivizační služby SONS Vsetín vlivem snížené státní dotace do existenčních problémů. Tyto služby pro zrakově postižené občany jsou velmi využívané, vsetínská odbočka SONS je jedna z největších v republice. Ztráta těchto služeb by pro velkou skupinu občanů znamenala výrazné snížení kvality života a značné omezení dostupnosti v jiných územích.

Logo Zlínský kraj

 


Město Vsetín pomohlo zachránit sociální službu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Vsetín, děkuje tímto vedení Města Vsetína za rozvoj činnosti odbočky a účinnou pomoc při záchraně sociální služby – sociálně aktivizačních služeb pro zrakově postižené občany a seniory. SONS v letošním roce neobdržela od státu potřebné finanční prostředky, a sociální služba se ocitla v přímém ohrožení své existence. Sociálně aktivizační služby a sociální poradenství SONS jsou velmi využívanými službami a jejich omezení či zánik by pro zrakově postižené znamenalo výrazné snížení dostupnosti těchto služeb.

Logo Město Vsetín

 


Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí poskytli SONS ČR, oblastní odbočce Vsetín finanční příspěvek na sociálně rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým zrakovým postižením se zaměřením na výuku a procvičování dovedností v sebeobsluze, vedení domácnosti a samostatného pohybu, zvládání základů prostorové orientace a bodového písma, které proběhlo na Horní Bečvě v srpnu 2012. Dále také poskytli finanční příspěvek na sociálně rehabilitační a tandemovo-turistický pobyt pro osoby s těžkým zrakovým postižením se zaměřením na výuku prostorové orientace a sociální komunikace ve známém i neznámém terénu, které proběhlo v Luhačovicích a okolí Dolního Bušínova v měsíci květnu a červenci 2012. Tímto děkujeme za finanční podporu.

Logo Zlínský kraj

Logo Město Valašské Meziříčí


Oblastní odbočka SONS ČR Česká Třebová děkuje za finanční podporu na činnost v roce 2012: Nadačnímu fondu nadaných za 10 000 Kč, Městu Česká Třebová za 20 000 Kč , Městu Lanškroun za 1500 Kč , Městu Svitavy za 2000 Kč, Městu Choceň za 2000 Kč, Městu Letohrad za 1000 Kč. Obci Pustina 1000 Kč, Obci Hradec nad Svitavou za 1000 Kč, Obci Trpík za 1000 Kč, Obci České Libchavy za 3000 Kč, Obci Němčice za 1000,-, Obci Semanín za 1000,- Finanční prostředky byly použity na zajištění aktivizačních služeb zaměřené na sport, kulturu a poznání. Dále na zajištění poradenství pro zrakově postižené, nákup a údržbu kompenzačních pomůcek a na uspořádání Oblastního shromáždění a Dnů otevřených dveří. Za finanční příspěvek děkují členové oblastní odbočky Česká Třebová a další uživatelé služeb.

 


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka v Novém Jičíně děkuje všem, jejichž materiální dar, finanční příspěvek nebo jiná podpora měla výrazný vliv na realizaci naší činnosti v roce 2011. Seznam sponzorů zde (doc; 39kb).

 


Společnost OBI v roce 2011 poskytuje prostor pro sbírkové kasičky SONS ČR.

 

Logo OBI

 


Zlínský kraj poskytl účelově neinvestiční dotaci ze Sociálního fondu ve výši 20 000 Kč odbočce SONS Vsetín na tandemovo-turistické soustředění pro osoby těžce zrakově postižené a jejich průvodce doplněné kulturním programem. Pobyt se uskutečnil v Lednici v průběhu měsíce července 2011.

Logo Zlínský kraj

 


V květnu 2011 Město Vsetín poskytlo místní odbočce SONS finanční částku 25 000 Kč z Velkého grantu na zdravotně rehabilitační pobyt do Luhačovic zaměřený na výuku prostorové orientace.

Logo Město Vsetín

 


Městský úřad Prostějov podpořil činnost naší místní odbočky v roce 2012 částkou 43 000 Kč a v roce 2009 částkou 50 000 Kč.
V roce 2010 pak poskytl 30 000 Kč na pokrytí finančních nákladů spojených s provozem zázemí a 29 600 Kč na uspořádání divadelního představení zrakově postižených umělců divadélka Verva v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě.

Logo Městský úřad Prostějov

 


Nadace OKD - podpora projektu Rozšíření nabídky kompenzačních pomůcek k zapůjčování klientům SONS Nový Jičín částkou 32 tisíc korun.

Logo Nadace OKD

 


KAPITOL, pojišťovací a finanční poradenství, a.s.- spolupráce v oblasti zaměstnávání osob se zrakovým postižením i při realizaci dalších aktivit.

Logo KAPITOL, pojišťovací a finanční poradenství, a.s.

 

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.