odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Projekt oblastní odbočky SONS Ostrava

Projekt oblastní odbočky SONS Ostrava

Chceme pomoci i sobě

Kontakt:

Oblastní odbočka SONS Ostrava, Sadová 5, 702 00 Ostrava

Tel. 596 783 083, 776 305 022

E-mail ostrava-odbocka@sons.cz

Cílem a záměrem projektu Děláme to pro sebe je vyhledávání a zaktivizování zrakově postižených osob k plnohodnotnému životu. Vlivem naší činnosti mají lidé se zrakovým handicapem možnost vybočit z každodenního stereotypu, který je mnohdy příčinou psychických problémů. Snahou je dosáhnout integrace do běžné společnosti a zvýšit psychickou a fyzickou odolnost každého jedince.

Těžiště naší práce je ve vedení volnočasových aktivit ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech. Každý člověk, který se ocitne v nové životní situaci díky, ať už částečné nebo úplné ztrátě zraku, má obrovskou nedůvěru ke všemu novému, ale také k věcem které dříve vykonával zcela běžně. Všechno naše snažení je zaměřeno na to, aby se člověk s různým stupněm zrakové vady integroval zpět do společnosti zdravých lidí. Prostředkem k tomu jsou ať už speciální nebo i běžné aktivity, které nám v tom napomáhají. Nabízíme pestrou škálu možností jak naplnit volný čas, jak zvýšit psychickou, ale také fyzickou kondici, a v neposlední řadě se také vzdělávat.

Klub relaxačního a rehabilitačního cvičení

Probíhá pravidelně každé úterý. Pomocí tohoto cvičení zájemci odstraňují špatné držení těla, které je mnohdy důsledkem nesprávných návyků při manipulaci s bílou holí. Dalším přínosem pak je zvyšování psychické i fyzické odolnosti.

Klub žen

Pravidelně každou středu se scházejí nejen ženy na přátelské posezení s velmi pestrou nabídkou činností. Nově příchozím zrakově postiženým sdělují „zkušenější“ své poznatky ze života s tímto handicapem. Docvičují a rozvíjejí dovedností získané v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.).

Sportovní klub

Zde nabízíme řadu sportů speciálně upravených pro sportovce se zrakovým postižením:

  1. Zvuková simulovaná střelba
  2. Showdown (aplikovaný stolní tenis pro nevidomé)
  3. Cykloturistika
  4. Zvyšování fyzické kondice (posilovací stroje)

Kromě těchto speciálně zaměřených klubů se snažíme na jednorázových akcích zaujmout co nejširší skupinu zrakově postižených. 2x ročně se scházíme na výročním a slavnostním shromáždění a podle přání našich členů zajišťujeme řadu jiných aktivit. Pořádáme návštěvy různých kulturně společenských akcí.Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostrava

Číslo projektu 0250/SP/2010/SVZK jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.