odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS ČR - > Kontakty
Kontakty

Naše adresa:
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
Krakovská 21
110 00 PRAHA 1
tel.: 221 462 462
fax: 221 462 461
e-mail: sons@sons.cz
Kontakty na oblastní pracoviště

Výtah je opět v provozu (od 9.5.2012)

č.registrace u MV: II/s-OS/1-30 302/96-R
datum registrace: 3.7.1996
IČO: 65399447
DIČ: CZ65399447
Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a. s., č.ú.: 913 80 14 / 2700


Václav Polášek
prezident SONS
tel.: 221 462 462
e-mail: prezident@sons.cz

Rudolf Volejník
viceprezident SONS, zástupce SONS v komisi EBU pro styk s EU
tel.: 221 462 469
e-mail: volejnik@sons.cz

Ing. František Brašna
vedoucí Metodického centra odstraňování bariér
tel.: 221 462 443
e-mail: brasna@sons.cz

Ing. Marie Kuncová
vedoucí Oddělení sociálních služeb a integračních aktivit
tel.: 221 462 435
e-mail: sia@sons.cz

Ing. Jiří Ježek
vedoucí Tyflokabinetu - metodického centra elektronických kompenzačních pomůcek
tel.: 221 462 422
e-mail: pomucky@sons.cz

Zdeněk Bajtl
vedoucí Knihovny digitálních dokumentů a Navigačního centra
tel: 221 462 482
e-mail: digitech@sons.cz

Marek Salaba
vedoucí Technické podpory
tel: 221 462 484
e-mail: salaba@sons.cz

PhDr. Jiří Reichel
vedoucí Oddělení pro vydavatelskou činnost
šéfredaktor časopisu Zora
tel.: 221 462 472, fax: 221 462 471
e-mail: zora@sons.cz

Marie Hájková
vedoucí Střediska výcviku vodicích psů
tel., fax: 251 611 154
e-mail: info@vodicipsi.cz

Alžbeta Suková
vedoucí Prodejny tyflopomůcek Praha a Prodejny tyflopomůcek Olomouc
tel.: 221 462 464, fax: 221 462 461
e-mail: prodejna-pha@sons.cz

Jindřiška Dvorská
vedoucí pobočky Prodejny tyflopomůcek Olomouc
tel., fax: 585 415 130
e-mail: prodejna-ol@sons.cz

Jan Pakoš
vedoucí
oddělení pro Oblastní odbočky SONS ČR
tel: 221 462 466
e-mail: pakos@sons.cz

Mgr. Jan Frank
Oddělení alternativních zdrojů
tel.: 221 462 453
e-mail: zdroje@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.