odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Kam se mohu obrátit, stanu-li se zrakově postiženým?

Je nesmírně důležité vědět, kam se mohu obrátit, pokud jsem těžce zrakově postižený/á.

Prvním kontaktem může být místní nebo oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, která sdružuje zrakově postižené občany s cílem hájit jejich zájmy. V ČR oblastní odbočky SONS působí ve více než 90 městech naší republiky, ve všech krajských městech, téměř ve všech bývalých okresních městech a v mnoha dalších městech s rozšířenou působností. Informaci o nejbližší odbočce podle vašeho trvalého bydliště můžete získat na telefonu 2 2146 2146 nebo na e-mailu sons@sons.cz. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých poskytuje prostředictví svých odborných středisek řadu služeb.

U očního lékaře s největší pravděpodobností můžete obdržet pozvánku do obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, o.p.s., což je celostátně působící obecně prospěšná společnost s 12 krajskými rehabilitačními středisky, sídlící právě v krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava). Tato rehabilitační pracoviště jsou prvním zařízením, které byste měli navštívit po propuštění z očního oddělení nemocnice. Poradí Vám s mnoha obtížemi, se kterými se budete potýkat po oslepnutí nebo po vážném zhoršení vašeho zraku. Může pomoci vhodný postup při každodenních činnostech nebo kompenzační pomůcka.

Pokud je zrakové postižení provázeno dalšími zdravotními obtížemi a návrat do domácího prostředí je obtížný, je tu pro vás Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s.. V tomto zařízení se setkáte s intenzivnější formou rehabilitace spojenou s pobytem v zařízení a se zdravotnickým dohledem. Navíc toto středisko zajišťuje rekvalifikaci zrakově postižených v několika oborech.

Návrat do života po oslepnutí nebo po vážném poškození zraku s těžkým poškozením nebývá zrovna jednoduchou etapou života. Znamená to mnohdy změnu žebříčku hodnot, poznání, kdo je opravdu mým přítelem, změnu životního stylu. Významnou motivací může být i setkání s jinými lidmi podobného osudu. Tato setkání můžete absolvovat buď v již zmíněné místní či oblastní odbočce SONS, která se však nekonají každý den, nebo každý pracovní den v některém z Center denních služeb pro nevidomé a slabozraké, která v každém kraji provozují obecně prospěšné společnosti s krajskou působností TyfloCentra. Tato Centra, kromě možnosti setkat se s podobně postiženými nabízí celou škálu sociálních služeb – od průvodcovské služby počínaje, přes všestranné poradenství, výuku PC až po další vzdělávací, aktivizační a volnočasové programy.

Všechny tyto obecně prospěšné společnosti založila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

Pro rodiče dětí, které se narodily s těžkým zrakovým postižením tu je celostátní působící občanské sdružení Společnost pro ranou péči, se sedmi regionálními pracovišti v Praze, v Českých Budějovicích, v Plzni, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě. Základy rané péče o zrakově postižené děti v předškolním věku byly položeny počátkem 90. let v České unii nevidomých a slabozrakých, předchůdkyni Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. V roce 1997 SONS umožnila vznik Společnosti pro ranou péči.

V předškolním a školním věku se o zrakově postižené děti starají Speciální pedagogická centra pro zrakově postižené, řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Se službami pro zrakově postižené se můžete setkat v některých knihovnách, na některých vysokých školách, existuje další řada malých občanských sdružení, které se snaží pomáhat konkrétní skupině zrakově postižených nebo třeba netradičním způsobem. Seznam těchto organizací najdete v Odkazech na našem serveru.

Můžete vyzkoušet také naše poradny přes e-mail.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.