odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Nové stránky SONS ČR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z.s. spouští novou podobu svých internetových stránek na adrese informace.sons.cz. Postupně bude na tuto adresu přeneseno vše, co je doposud na adrese www.sons.cz. I všechny novinky, prosím, hledejte v novém prostředí informace.sons.cz. Každé pracoviště, každá odbočka, každý klub bude mít na nových stránkách vymezený prostor, do kterého lze pružně a hlavně aktuálně zařazovat příspěvky. Nad celou strukturou nových stránek bdí technická podpora (to, aby se nám všechno hned nezhroutilo, jak už to na internetu bývá) a hlavně internetová redaktorka paní Taťána králová, která dohlíží především na naši jazykovou kulturu.

Až se nám podaří nové stránky naplnit obsahem, tak jim přidělíme adresu www.sons.cz a stránky staré se stanou archivem.

Za realizační tým všechny členy, příznivce a přátele SONS zdraví Rudolf Volejník, viceprezident

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.