odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> OPLZZ-SP (CSR) a trh práce pro OZP


OPLZZ-SP (CSR) a trh práce pro OZP

Název projektu:
„Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“,
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003, OP LZZ
Termín realizace projektu: 1.4.2012 – 31.3.2015
Příjemce dotace: Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Sokolovský, CSc. – koordinátor projektu sokolovsky@free-art.cz, tel.: 596 244 502
Partneři projektu: Ostravská univerzita v Ostravě, Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Českomoravská jednota neslyšících, Equalizent Vídeň, Rakousko.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvořit manuál pro sociální pilíř CSR modifikovaný pro podmínky českého trhu práce, tento pilotně ověřit a následně navrhnout legislativní úpravu pro jeho implementaci vč. podmínek certifikace pro ocenění firem s příkladným přístupem v oblasti standardů diverzitní komunikace a sociálního pilíře CSR. K naplnění tohoto záměru žadatel spolu s partnery získá od evropských CSR´ Centre of Excellence (Německo, Rakousko, skandinávské země) relevantní zkušenosti pro vytvoření manuálu SP CSR,vytvoří školící program pro výuku SP CSR, vč. pilotního kurzu lektorů SP CSR, workshopy pro cílové skupiny projektu s cílem ověřovat produkty v praxi. Součástí řešení bude provázanost SP CSR i ostatních produktů na aktuální legislativu podporující zaměstnávání OZP.
Webové stránky projektu: www.spcsr.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.