odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Naše sbírková činnost

SONS ČR je organizací s dlouhou tradicí sbírkové činnosti. Realizujeme ji formou sbírkových kasiček v podobě plyšového vodicího psa, v rámci veřejné sbírky Bílá pastelka a konečně příspěvky od individuálních soukromých nebo firemních dárců na účet.

Číslo sbírkového účtu SONS ČR: 8888332222/0800

Vložený dokument:
scan osvědčení o konání sbírky od MHMP strana 1 (jpg; 81kB),
scan osvědčení o konání sbírky od MHMP strana 2 (jpg; 101kB).

Fotogalerie

Foto bílá pastelka

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.