odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS - > Oddělení zahraničních styků a kultury -> Mezinárodní soutěže

Mezinárodní soutěže/ International competitions

International Competition of Blind and Partially Sighted Music Performers and Composers  

Once in three years two international music competitions are held. The first one is the International Competition of Blind and Partially Sighted Music Composers. The participants send their work anonymously to the organizer and then the compositions are judged by the Czech jury (the judges do not know the names of the contestants till the winning composition is known, and in this way objectivity in judging the compositition itself, and not the author, is guaranteed).

The winners are announced with fanfare at the opening ceremony of the International Competition of Blind and Partially Sighted Music Performers, and the composers are awarded with financial prizes. If it is organizationally possible the participant of the opening ceremony, including the author himself may hear the winning composition in its world premiere.

The last International Competition of Blind and Partially-Sighted Composers was held in 2007.

The International Competition of Blind and Partially Sighted Music Performers takes place during the spring following the year after the International Competition of Blind and Partially Sighted Composers. The participants are usually professional musicians, graduates of the music schools and conservatories, which prepared them for the career of a professional musician, or they are the conservatory´s present students. The competition has traditionally high standards and is the only one of this kind in the world. It is organized in cooperation with Prague´s Jan Deyl conservatory and secondary school for the Visually Impaired (the graduate of the conservatory and secondary school has the same education as his or her colleagues at different conservatories). The participants of the competitions may chose one of the following musical instruments: flute, oboe, clarinet, bassoon, trumpet, French horn, trombone, violin, viola, violoncello, double-bass, piano, accordion, guitar, and singing. The performances are judged by an international jury, composed of seven members, usually music teachers and some well known musicians. The competition has three rounds.

The last International Competition of Blind and Partially-Sighted Performers was held in 2011.

Mezinárodní soutěž nevidomých a slabozrakých hudebních interpretů a skladatelů  

Soutěž pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené. Tato soutěž s bohatou tradicí je vynikající příležitostí pro zrakově postižené hudebníky, kteří zde mohou předvést své interpretační nebo skladatelské dovednosti a seznámit se s dalšími hudebníky z celého světa.

Mezinárodní soutěž nevidomých a slabozrakých hudebních interpretů a skladatelů se koná jednou za tři roky. Nejprve je vyhlášena soutěž skladatelů. Její účastníci pošlou svá díla organizátorům a ta jsou pak anonymně hodnocena českými porotci. Porotci neznají jména soutěžících do doby, než vyhlásí vítěze, a tak je zajištěna objektivita – porota hodnotí samotné skladby, nikoli autora.

Vítězové skladatelské soutěže jsou vyhlášeni a odměněni při zahájení soutěže interpretů. Pokud je to organizačně možné, zahraje vítězný skladatel svou skladbu při otevření interpretační soutěže, a tak se skladba dočká své oficiální světové premiéry.

Poslední soutěž skladatelů se konala v roce 2007.

Soutěž interpretů se koná na jaře následující rok po soutěži skladatelů. Účastníky jsou zpravidla profesionální hudebníci, absolventi hudebních škol a konzervatoří, na kterých se připravovali na svou budoucí kariéru, nebo studenti. Soutěž má tradičně vysokou úroveň a je jedinou svého druhu na světě. Soutěž je vypsána pro všechny dřevěné a žesťové dechové nástroje, smyčcové nástroje, klavír, cembalo, akordeon, kytaru a zpěv. Výkony hodnotí mezinárodní porota skládající se ze sedmi členů, zpravidla učitelů hudby nebo známých hudebníků. Soutěž je tříkolová.

Poslední soutěž interpretů se konala v roce 2011.

Logo mezinár. soutěže nevidomých a slabozrakých hudebních interpretů a skladatelů

Pravidla soutěže/ Competition Regulations

Fotogalerie / Photo gallery

XII. ročník Mezinárodní soutěže nevidomých a slabozrakých hudebních interpretů (13. – 16. 3. 2011)
XII. year of the International Competition of Blind and Partially Sighted Music Performers (13th – 16th March 2011)

soutěž foto 1

soutěž foto 2

soutěž foto 3

soutěž foto 4

soutěž foto 5

soutěž foto 6

Koncert vítězů v Rimini (13. 5. 2011) a Riccione (15. 5. 2011)
Concert of Winners in Rimini (13th May 2011) and in Riccione (15th May 2011)

koncert foto 1

koncert foto 2

koncert foto 3

koncert foto 4

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.