odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Odborná střediska a oddělení SONS

Odborná střediska a oddělení SONS

Střediska integračních aktivit

Středisko odborného sociálně právního poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Metodické centrum odstraňování bariér

Tyflokabinet - Metodické centrum tyflotechnických pomůcek

Digitalizace a technická podpora

Výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům (IČO 63834065)

Klub držitelů vodicích psů
 

Vydavatelské a informační služby (Redakce Zora)

Tyflopomůcky

Zaniklá odborná střediska a oddělení SONS

Oddělení zahraničních styků a kultury

Metodické centrum přístupného webu

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.