odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Projekt "Komentované kino"

Průzkumem Americké nadace pro nevidomé bylo zjištěno, že nevidomí a slabozrací sledují televizi průměrně dvě a půl hodiny denně. Pro nevidomé je při tom jediným vodítkem k dění na obrazovce jen mluvené slovo, pár zvukových efektů a scénická hudba. Ze zvuků rvačky pochopí, že jde o konflikt. Zcela jistě ale přicházejí o všechny prvky a efekty vyjadřované vizuálně. Proto v řadě západních zemí se začíná využívat k zpřístupnění filmů pro nevidomé a těžce zrakově postižené promítání spojené s komentářem.

Komentované promítání představuje doprovod promítaného filmu tzv. "audio popisem". Pomocí přesných, živoucích a nápaditých slov převádí moderátor viděný obraz tak, aby si jej nevidomý dovedl vybavit. Nevidomí tímto způsobem získají významnou bránu k informacím, ke kultuře i zábavě.

Snahou Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR je standardizovat audio popis stejně jako je například titulkování pořadů v ČT pro sluchově postižené. Rozvoj v této oblasti by navíc napomohl nejen nevidomým, ale zlepšil by i možnosti sledování pro další okruhy diváků, zejména pro seniory.


Vývoj projektu:

V listopadu 2008 probíhala příprava komentáře pro Kdopak by se vlka bal.

Dne 20.10.2008 vydáno DVD filmu Občan havel s komentářem pro nevidomé.

V říjnu 2008 probíhala příprava komentáře pro dokument Kde byl Bill aneb partnerství pro jazz a pro vystřižené scény z filmu Občan Havel.

V červnu 2008 probíhala příprava komentáře pro film Občan havel.

V únoru 2008 Filmový klub zrakově postižených obdržel jako sponzorský dar další várku DVD titulů vydavatelství DiViDi. Tyto tituly jsou obohaceny o audio komentář pro nevidomé.

Dne 8.10.2007 proběhla v Praze v kině Atlas premiera filmu Obsluhoval jsem anglického krále s komentářem pro nevidomé. 1. fotografie z této akce, 2. fotografie z této akce a 3. fotografie z této akce.

Od 26.9.2007 je v běžném prodeji DVD filmu Obsluhoval jsem anglického krále s komentářem pro nevidomé.

Na konci srpna 2007 probíhala příprava komentáře pro film Obsluhoval jsem anglického krále.

V lednu a dubnu 2007 Filmový klub zrakově postižených obdržel jako sponzorský dar do té doby vydané DVD tituly vydavatelství DiViDi. Tyto tituly jsou obohaceny o audio komentář pro nevidomé.

Dne 31.10.2006 proběhla v Praze v Krakovské 21 speciální projekce filmu Účastníci zájezdu s komentářem pro nevidomé z nosiče DVD. Tato akce byla obohacena o besedu s herečkou Květou Fialovou, která si v promítaném filmu zahrála. 1. fotografie z této akce a 2. fotografie z této akce.

Od 25.9.2006 je v běžném prodeji DVD filmu Účastníci zájezdu s komentářem pro nevidomé.

Na začátku srpna 2006 probíhala příprava komentáře pro film Účastnící zájezdu.

Dne 25.4.2006 byl novelizován autorský zákon číslo 121/2000 Sb. V §38 odst. 1 písm. b) se stanovuje výjimka pro audiokomentář pro zrakově postižené.

Od 3.4.2006 je v běžném prodeji DVD filmu Štěstí s komentářem pro nevidomé.

Dne 25.2.2006 v poledních hodinách byl nahrán komentář k filmu Štěstí. Ve večerních hodinách na slavnostním předávání výročních filmových cen Český lev 2005 v pražské Lucerně získal film Štěstí sedm sošek.

V průběhu února 2006 probíhala příprava komentáře pro film Štěstí.

Od 11.4.2005 je v prodeji limitovaná edice dvojDVD filmu Horem Pádem, která obsahuje druhé DVD vybavené zvukovou stopou a ozvučeným menu pro nevidomé. Informační leták o vydání DVD Horem Pádem (formát PDF, 330 kB). Článek: "DVD Horem Pádem pro nevidomé, nikoli pro neslyšící".

Dne 13.12.2004 proběhla v Praze v Krakovské 21 speciální projekce filmu Pupendo s živým komentářem pro nevidomé po níž následovala beseda s herečkou Evou Holubovou, která si v promítaném filmu zahrála. Fotografie z této akce.

Dne 14.10.2004 proběhla v Praze v Krakovské 21 speciální projekce filmu Horem pádem s komentářem pro nevidomé z nosiče DVD. Tato akce byla obohacena o besedu s režisérem filmu panem Janem Hřebejkem.

Dne 16.9.2004 proběhla v českých kinech premiéra filmu Horem pádem - jeho speciální premiéra pro nevidomé se chystána na říjen 2004.

V srpnu 2004 zveřejněna metodika audio popisu. Zde je ke stažení ve formátu Word tzv.Příručka audio popisu (formát DOC, 302 kB).

Dne 8.7.2004 proběhla v Karlových Varech v ramci MFF v hotelu Thermal speciální profesionálně komentovaná projekce filmu Horem pádem.

V průběhu jara až léta 2004 probíhala příprava komentáře pro film Horem Pádem.

Na jaře roku 2004 navázal SONS spolupráci s produkční společností Total HelpArt T.H.A. a tento projekt zahájila sponzorovat firma Philip Morris.

Na základě pozitivních poznatků z předchozího předvedení zahájila SONS od května 2002 ve svých prostorách v klubovně Krakovská 21, Praha 1 pravidelné promítání. Aby zajistila, že filmy budou předváděné jen pro okruh osob nevidomých anebo těžce zrakově postižených, zřídila tzv."Filmový klub zrakově postižených".

Dne 24.dubna 2002 uskutečnila SONS první komentované promítání filmu pro nevidomé. Pozvaným nevidomým divákům a novinářům byl promítnut film Anděl exit, který komentovala herečka Zuzana Stivínová. Zde je ke stažení ve formátu Word tisková zpráva o projekci filmu Anděl exit (format DOC, 30 kB).


Kontaktní informace:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21
Praha 1
110 00
tel.: 221 462 462
fax: 221 465 461
mail: komentovanekino@sons.cz

koordinátor projektu do roku 2009: Luboš Krapka

koordinátor projektu, komentátor, promítač a technická realizace: Marek Salaba
tel.: 221 462 484
mail: salaba@sons.cz

Datum poslední aktualizace: 1.6.2012

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.