odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání

Projekt ukončen

Souhrnné informace o projektu

Název projektu: „Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání“
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prior. osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů,které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi zákl. a stř. škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům zákl. a stř. škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzděl. oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Cíle projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt pomůže žákům se spec. vzděl. potřebami vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen na vytvoření učebních opor potřebných k výuce různosti v oblasti problematiky menšin,především menšiny OZP,protože menšina OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob,což je 9,9% populace ČR). Výstupní produkt nabídne informaci o problematice soužití s lidmi,kteří se od většinové společnosti nějak liší i základní principy zdůrazňující skutečnost,že odlišnost lidí nemusí být problémem,ale východiskem resp. výzvou.Cílem projektu je podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence proti xenofobii,která se projevuje nejen v oblasti národnostní a rasové,ale i ve vztahu k menšině OZP.

Příjemce

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava

Partneři

Více informací na www.nejsmevsichnistejni.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.