odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Eurokomisař Špidla se seznámil s realizací projektu pro zvýšení zaměstnatelnosti zrakově postižených

Praha (15. listopadu 2005) - Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti PhDr. Vladimír Špidla navštívil dnes pražské centrum služeb Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, aby se zde osobně seznámil s realizací projektu pro zvýšení zaměstnatelnosti osob s těžkým zrakovým postižením. Projekt podpořila Evropská komise částkou 487 500 Euro v rámci iniciativy EQUAL. Sjednocená organizace nevidomých spolu s osmi svými partnery v rámci tohoto projektu vyvine a pilotně odzkouší nové vzdělávací a rekvalifikační programy a připraví návodné informační balíčky, které zaměstnavatelům ochotným zaměstnat zrakově postižené lidi usnadní přizpůsobení pracovního prostředí jejich potřebám.

"Celkovým cílem projektu je vyvinout a ve třech regionech pilotně ověřit systém podporovaného zaměstnávání šitý na míru potřebám nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů," řekl Milan Pešák, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. "Naši pomoc musíme orientovat jednak na těžce zrakově postižené klienty, jednak na zaměstnavatele, kteří nemají dost informací o možnostech zrakově postižených, ale ani o omezeních, která toto postižení přináší," dodal. Nezaměstnanost občanů s těžkým zrakovým postižením dosahuje katastrofální hranice 70 %. Aby se takto postižený člověk mohl uplatnit na trhu práce, musí perfektně zvládnout nejen dovednosti související s výkonem práce, ale také spoustu věcí spojených s kompenzací zrakového handicapu.

Setkání klientů a realizátorů projektu s Evropským komisařem pro práci, sociální věci a rovné příležitosti se uskutečnilo v prostorách SONS v Krakovské ulici 21, Praha 1. Vladimír Špidla shlédl ukázky rekvalifikační přípravy a seznámil se s názory organizátorů i samotných zrakově postižených klientů. "Projekt je zaměřen na vytvoření cesty mezi zaměstnavatelem a zrakově postiženým uchazečem o práci, a to je pro nalezení zaměstnání nejdůležitější. V tom je projekt výjimečný a inovativní a proto byl také Evropskou komisí podpořen a oceněn," řekl Vladimír Špidla v následující asi půlhodinové diskusi, v níž se živě zajímal o problémy zrakově postižených uchazečů o zaměstnání. "Je třeba nevzdávat se, vydržet a zkoušet všechny možné cesty. Jednou z nich je i tento projekt," dodal evropský komisař.


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR je zdaleka největší a jedinou celorepublikovou organizací lidí se zrakovým postižením. SONS ČR spolu s Tyfloservisem a dalšími jí zřízenými obecně prospěšnými společnostmi zajišťuje drtivou většinu služeb pro nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany, které jsou v České republice poskytovány.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.