odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Teplické sloučení

Dne 17. ledna 2004 pořádala Oblastní odbočka SONS ČR Teplice shromáždění svých členů, na kterém došlo ke sloučení této organizace a regionálního občanského sdružení Nevidomí a slabozrací Teplice. Nástupnickou organizací se stala SONS, v níž budou nevidomí a slabozrací občané vyvíjet svou činnost v rámci Oblastní odbočky Teplice. Odbočka bude i nadále sídlit na adrese Dlouhá 2940, 415 01 Teplice. Rozsah poskytovaných služeb ani provozní doba se nemění.

Slučovacího shromáždění v Teplicích se účastnil i prezident SONS pan Milan Pešák, který v diskusi zodpověděl četné dotazy týkající se nejen fungování SONS, ale zejména oblasti kompenzačních pomůcek a služeb pro nevidomé a slabozraké občany.

fotografie ze slučovacího shromáždění, obr.1   fotografie ze slučovacího shromáždění, obr.2
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.