odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

XII. ročník Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebních interpretů

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS) a Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené pořádají letos již XII. ročník Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebních interpretů

(I. ročník se konal v r. 1975).

Letošní ročník, stejně jako ročník předešlý, se bude konat v prostorách Deylovy Konzervatoře. Soutěž bude zahájena 13. března 2011 v 19:30 a ukončena 16. března 2011 slavnostním galakoncertem vítězů soutěže v 18:30 hod. taktéž v sále Deylovy Konzervatoře. V letošním roce se do soutěže přihlásilo 23 zrakově postižených umělců - 7 interpretů z ČR, 16 z dalších 7 zemí (Maďarsko, Ruská federace, Itálie, Norsko, Velká Británie, Kypr, Austrálie).

Záštitu nad letošním ročníkem soutěže poskytl ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg.

Porotu tvoří předseda (v letošním ročníku se jím stal prof. Václav Riedlbauch), dalších 6 členů - 3 ze zahraničí (pozvání přijali porotci z Itálie, Maďarska a Turecka), 3 členové z ČR a dva tajemníci.

Soutěž je tříkolová- pro každé kolo je určen jeden den.

V 1. kole zazní především skladby z období baroka nebo klasicismu.

V 2. kole budou mít soutěžící připraveny skladby 18. nebo 19. století a dále skladby 20. nebo 21. století.

V 3. závěrečném kole mohou soutěžící přednést skladbu dle vlastního výběru.

Tato soutěž s bohatou tradicí je srovnatelná s podobnými soutěžemi svého druhu. Přesto je jedinečná a unikátní, neboť dává možnost zrakově postiženým z celého světa, aby na profesionální úrovni projevili svůj talent, poskytuje jim příležitost vzájemně se poznat a porovnat své umělecké výkony a společně přesvědčit veřejnost o opravdové rovnocennosti zrakově postižených v životě.

Pro vítěze soutěže jsou připraveny ceny v hodnotě 1 000 eur za 1. místo, 600 eur za 2. místo a 400 eur za 3. místo. Všichni tři vítězové také dostanou možnost zúčastnit se dvou koncertů v Itálii – první se bude konat 13. května v Rimini a druhý 15. května v Riccione.

Koncerty pořádá pobočka Italské unie nevidomých (Unione Italiana Ciechi) v Rimini ve spolupráci s asociací Musica Ficta a radami měst Rimini a Riccione.

Zvláštní dík patří panu Andrea Angelinimu, který přijal pozvání být zahraničním členem poroty a který se jako ředitel asociace Musica Ficta v Rimini spolupodílel na organizaci těchto koncertů.


Kontaktní údaje:

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené:

Maltézské náměstí 14, 118 44 Praha 1

Ředitelka KJD: Mgr. Milada Rybářová, tel.: 257 286 465

SONS ČR: Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Prezident SONS: Josef Stiborský, tel.: 221 462 462

Zahraniční oddělení SONS: internationaldep@sons.cz, tel. 221 462 468Sponzoři


Pozvánka ve formátu pdf (0,2 MB)

Harmonogram ve formátu doc (0,1 MB)

Zpráva o soutěži a o koncertu ve formátu doc (0,1 MB)K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.