odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Soutěž ve čtení a psaní bodového písma 2009

V roce 2009 si na celém světě nejen organizace sdružující nevidomé připomínají 200. výročí narození Louise Brailla (4. leden 1809) - tvůrce geniální soustavy slepeckého šestibodového písma. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR připravila k tomuto významnému výročí řadu akcí konaných pod mottem „ Braillovo slepecké písmo – symbol naší gramotnosti“.

Rok Louise Brailla byl zahájen na knižním veletrhu Libri v Olomouci (20.- 22. listopadu 2008). V časopise pro zrakově postižené Zora vycházel seriál článků o životě a díle Louise Brailla,

V březnu pořádala Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci konferenci o vzdělávání zdravotně postižených. Jedna ze sekcí byla věnována vývoji, rozšiřování a významu braillova písma.

V květnu se uskutečnil tématický autokarový zájezd do Coupvray - Braillova rodiště, který se těšil velkému zájmu zrakově postižených. Stovka účastníků měla možnost navštívit muzeum Louise Brailla a vzdát čest jeho památce v pařížském panteonu.

Rovněž v květnu proběhl odborný seminář na Masarykově univerzitě v Brně o využívání braillova písma v praktické rovině za účasti zástupců vedení SONS a jejích odboček, dále Tyfloservisu, TyfloCenter a škol pro zrakově postižené, včetně speciálně pedagogických center.

Od začátku března probíhala postupová krajská kola celostátní soutěže ve čtení a psaní zrakově postižených. Soutěžilo se postupně ve dvanácti městech (11.3. Ústí nad Labem, 14.3. Karlovy Vary, 21.3. Praha, 26.3. Mladá Boleslav, 28.3. Brno, 4.4. Hradec Králové, 18.4. České Budějovice, 18.4. Olomouc, 21.4. Liberec, 23.4. Jihlava, 25.4. Zlín, 9.6. Česká Třebová) v pěti následujících disciplínách. Soutěž ve čtení braillova písma probíhala ve dvou kategoriích. V první - nevidomých od dětství - startovalo 91, ve druhé - později osleplých - 28 účastníků. V psaní braillova písma na pichtově mechanickém psacím stroji bojovalo rovných 100 soutěžících. Ve velmi specifické a obtížné disciplíně psaní braillova písma na tabulce, kdy je nutné jednotlivé body zrcadlově vypichovat bodátkem do tvrdého papíru, soutěžilo 43 jednotlivců, s velkým zájmem se setkala disciplína psaní na počítačové klávesnici, která byla obsazena 91 soutěžícími.

Takřka celoroční klání vyvrcholí finálovými boji dvaceti nejlepších z každé disciplíny v reprezentativním prostředí budovy Ústřední Městské knihovny na Mariánském náměstí 1, v Praze 1, a to v neděli 18. října 2009 od 10 hodin. Záštitu nad akcí převzal ministr kultury ČR Václav Riedlbauch. Příležitost předvést své schopnosti ve čtení a psaní na moderní elektronické pomůcce dostanou také ti, kteří pracují s Easylinkem - kapesním zápisníkem pro nevidomé s hlasovým a hmatovým výstupem.

Slavnostní zahájení se uskuteční v malém sále městské knihovny. O kulturní program se postarají studenti konzervatoře Jana Deyla a Vokálklub SONS. Slavnostní vyhlášení vítězů bude probíhat od 15:30 hodin v Brožíkově sále na Staroměstské radnici.

Pokud máte zájem o více informací, obraťte se na PhDr. Jiřího Reichela, šéfredaktora Zory na e-mailové adrese reichel@sons.cz, nebo na telefonu 221 462 473.

Výsledky krajských kol

Spektra Městská knihovna Praha

Fotogalerie

Nikolka Bukóciová, Karlovy Vary Ladislav Limberk, Brno Irena Kratochvílová, Brno Marie Doležalová, Jihlava Gertruda Maruščáková, Karlovy Vary Emil Miklóš, Karlovy Vary František Krčma, Mladá Boleslav Simona Němcová, Brno Jiřina Wallinová, Česká Třebová

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.