odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis, o.p.s. a TyfloCentrum Brno, o.p.s.
pořádají sérii seminářů s názvem

Veřejná správa nevidomým, nevidomí veřejné správě

Záštitu nad semináři převzal
RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy.

Cílem semináře je

Cílová skupina (téma):

  1. pracovníci odboru sociálních věcí kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí pověřeným obecním úřadem (osvěta, pomůcky a služby)
  2. webmasteři obcí a měst (bezbariérový web)

Program seminářů:

  1. sekce pro pracovníky sociálních odborů - Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, na něž lze získat příspěvek dle vyhlášky 182/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a související sociální služby.
  2. sekce pro webmastery - Blind Friendly Web s prvky obecné bezbariérovosti - podrobné seznámení s metodikou

Autoři prezentace:

  1. sekce pro pracovníky sociálních odborů: RNDr. Hana Bubeníčková, Ing. Petr Karásek, Milan Pešák, Ing. Jiří Ježek, Ing. Hana Jasenovcová
  2. sekce pro webmastery: Mgr. Radek Pavlíček

Časový plán:
Kraj Vysočina 11.11.2003 sekce A: 20 účastníků ze 13 úřadů
sekce B: 8 účastníků ze 3 úřadů
Jihomoravský kraj 18.11.2003 sekce A: 29 účastníků z 18 úřadů
sekce B: 3 účastníci ze 3 úřadů
Pardubický kraj 25.11.2003 sekce A: 7 účastníků ze 6 úřadů
sekce B: 12 účastníků z 9 úřadů
Karlovarský kraj 10.2.2004 sekce A: 15 účastníků ze 7 úřadů
Liberecký kraj 9.3.2004sekce A: 37 účastníků z 15 úřadů
Středočeský kraj 23.3.2004sekce A: 29 účastníků z 24 úřadů
Hlavní město Praha 6.4.2004 sekce A: 23 účastníci ze 16 úřadů
sekce B: 20 účastníků ze 12 úřadů
Jihočeský kraj 27.4.2004 sekce A: 18 účastníků ze 14 úřadů
Plzeňský kraj 4.5.2004 sekce A: 27 účastníků z 21 úřadu
Ústecký kraj 11.5.2004 sekce A: 23 účastníků ze 14 úřadů
Moravskoslezský kraj 8.6.2004 sekce A: 31 účastníků z 18 úřadů
sekce B: 10 účastníků ze 7 úřadů
Zlínský kraj 14.9.2004 sekce A: 25 účastníků z 9 úřadů
sekce B: 8 účastníků ze 6 úřadů
Olomoucký kraj 5.10.2004 sekce A: 26 účastníků z 12 úřadů
sekce B: 8 účastníků z 8 úřadů
Královéhradecký kraj 16.10.2004 sekce A: 35 účastníků z 15 úřadů
sekce B: 11 účastníků ze 7 úřadů

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.