odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Sbírka SONS opět běží

Staronová sbírka SONS se opět hlásí ke slovu

Tisková zpráva, Praha 27. května 2013

Je mezi námi málokdo, kdo by neznal plyšové psí makety na veřejných místech v českých větších i menších městech. Jsou to zabezpečené pokladničky, do kterých dobří lidé vhazují mince i bankovky; tyto šlechetné dary slouží dobré věci: pomáhají nevidomým lidem, aby si uměli sami pomoci kráčet životem, který není nikdy snadný.

V posledních týdnech si však veřejnost jistě povšimla okolnosti, že byla všem psím pokladničkám nasazena maska, aby do nich nebylo možné vhazovat peníze. „Důvodem tohoto opatření jsou přísné právní předpisy, kterými se dlouhodobé sbírky musí řídit,“ říká prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR Václav Polášek, „k určitému okamžiku se musí stará sbírka uzavřít, celý výtěžek se musí úředně spočítat a teprve když se dojde k závěru, že je vše v pořádku, je možné novou sbírku povolit a zahájit. Proto bylo nutné psům na určitou krátkou dobu nasadit masky. Za případná nedorozumění se jménem SONS omlouvám.

S potěšením oznamujeme, že jsou psím pokladničkám masky snímány a lze do nich znovu vkládat mince i bankovky; staronová sbírka SONS pokračuje. „Bez darů osvícené veřejnosti si naši práci dovedu jen těžko představit,“ pokračuje prezident Polášek. „Lidé se často právem ptají, nač jejich příspěvky slouží, protože si neumějí život nevidomého člověka dobře představit. SONS má na deset tisíc členů a nevidomých a těžce slabozrakých lidí je u nás téměř devadesát tisíc. Zajímáme se o všechny, nejen o své členy. Naše celostátně působící dceřiná společnost Tyfloservis učí lidi osleplé v dospělém věku vrátit se do samostatného života: číst a psát bodové písmo, chodit s bílou holí, vařit a spoustu dalších potřebných dovedností bez použití zraku. Pracoviště SONS učí zájemce, jak zacházet s počítačem, jak si poradit v běžných životních situacích, radí jim online na cestách, poskytují jim knihy a časopisy v podobě, kterou mohou číst apod.; síť sociálně-právních poradců pomáhá nevidomým lidem řešit složité problémy, do kterých se mohou dostat v důsledku tíživé sociální situace. Nezapomínáme ani na lidi v produktivním věku, kterým hledáme vhodnou rekvalifikaci i vhodná zaměstnání. V neposlední řadě cvičíme i vodicí psy ...

S vděčností přijímáme vaši solidaritu a ubezpečujeme každého, kdo se rozhodne do psí pokladničky vložit dar, že se získanými finančními prostředky bude naloženo hospodárně, spravedlivě a poctivě.

Největším problémem slepoty není ztráta zraku. Daleko závažnější je neporozumění a nedostatek informací. Náležité školení a životní příležitost činí z nevidomého člověka plně rovnocenného občana. K dosažení tohoto cíle přispívá i vaše pomoc; děkujeme.

www.sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.