odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Tradiční slavnostní koncert SONS ČR ve Španělském sále Pražského hradu, 3. 12. 2009

Dne 3. prosince 2009 pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR tradiční slavnostní koncert ve Španělském sále Pražského hradu.

Záštitu koncertu poskytli prof. Václav Klaus, prezident České republiky a Jeho Eminence kardinál Miloslav Vlk. Díla G. Rossiniho, D. Cimarosy a R. Schumanna zazněla v podání orchestru Berg pod taktovkou mladého dirigenta Marko Ivanoviče. Jako sólisté vystoupili nevidomý švýcarský klavírista Josef Rédai a dva mladí čeští flétnisté Lucie Hudcová a Martin David, posluchači Deylovy konzervatoře pro zrakově postižené. Koncert se těšil návštěvě celé řady významných hostů, např. předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka, Jeho Eminence kardinála Miloslava Vlka, ministrů Eduarda Janoty a Petra Šimerky a také ministryně zdravotnictví paní Dany Juráskové. Paní Lívie Klausová, manželka prezidenta republiky, se ze zdravotních důvodů omluvila, zaslala však účinkujícím nádherné květinové dary.

"Chtěla bych poděkovat všem sólistům, umělcům a především panu dirigentovi Marko Ivanovičovi, který řídil orchestr bez nároku na honorář, za skvělou spolupráci během příprav i krásný umělecký zážitek ze samotného koncertu", řeklapo skončení této mimořádně zdařilé akce hlavní organizátorka, slečna Barbora Brunclíková.

V úvodu koncertu byly již tradičně předány Ceny ministryně zdravotnictví. Nejvyššího ocenění se dostalo paní hraběnce Mathildě Nostitzové, a to za mimořádné zásluhy v oblasti péče o osoby se zrakovým postižením v České republice.

Dále byla cena udělena paní Doc. MUDr. Olze Švestkové, Ph.D., přednostce Kliniky rehabilitačního lékařství VFN, za mimořádné zásluhy v péči o osoby po poranění mozku.

Po skončení koncertu byli všichni návštěvníci zváni na malý přípitek v prostorách Rothmayerova sálu.

Fotogalerie

Pan dirigent Marco Ivanovič Flétnisté Lucie Hudcová a Martin David Švýcarský klavírista Josef Rédai Zaplněný Španělský sál před zahájením koncertu

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.