odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
Zpřístupnění příbalové informace léčivých přípravků ve formátu pro nevidomé a slabozraké

Nový zákon o léčivech zavede v souladu s revidovanou evropskou legislativou (směrnice 2001/83/ES ve znění směrnice 2004/27/ES) opatření zajišťující lepší informovanost nevidomých a slabozrakých o léčivých přípravcích.

Podle směrnice 2001/83/ES je držitel rozhodnutí o registraci humánního léčivého přípravku povinen zajistit, aby příbalové informace humánního léčivého přípravku byly ve spolupráci s organizací nevidomých a slabozrakých a na její žádost vhodným způsobem zpřístupněny pro nevidomé a slabozraké občany.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nabízí držitelům rozhodnutí o registraci efektivní řešení požadavků, které na ně budou v této souvislosti kladeny, a to zejména

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás!

Kontakt:
SONS ČR
Jaroslav Rusnák
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Mobil: 775 438 208
E-mail: braill@sons.cz

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.