odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Mgr. Alice Martinková, manažerka projektu
Krakovská 21
110 00 Praha 1
e-mail: martinkova@sons.cz
tel.: 775 722 782

TISKOVÁ ZPRÁVA 14.12.2012

K 14.12. 2012 byl ukončen projekt „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“, byla ukončena realizace plánovaných vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Celkem bylo proškoleno 137 osob v kurzech tzv. „měkkých dovedností“ (kurz sociálních dovedností, kurz hledání zaměstnání a kurz posilování kompetencí k výkonu zaměstnání) a 17 osob v rekvalifikačním kurzu Operátor digitálního přepisovacího systému.

V červenci 2012 ukončili všichni absolventi rekvalifikačních kurzů tříměsíční pracovní praxi na pracovištích SIA SONS a získali certifikát o praxi, který jim umožní doložit pracovní praxi případnému zaměstnavateli.

V současné době probíhají jednání se soudem pro Prahu 1, kde by se tito absolventi mohli uplatnit.

V Praze dne 14.12.2012

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.