odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Mgr. Alice Martinková, manažerka projektu
Krakovská 21
110 00 Praha 1
e-mail: martinkova@sons.cz
tel.: 775 722 782

TISKOVÁ ZPRÁVA 28.3.2012

Zahájení realizace projektu s názvem „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“

K 21. 3. 2012 byla v rámci projektu „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“ ukončena realizace plánovaných vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. Celkem bylo proškoleno 137 osob v kurzech tzv. „měkkých dovedností“ (kurz sociálních dovedností, kurz hledání zaměstnání a kurz posilování kompetencí k výkonu zaměstnání) a 17 osob v rekvalifikačním kurzu Operátor digitálního přepisovacího systému.


V polovině ledna ukončilo prvních pět absolventů rekvalifikačního kurzu také tříměsíční pracovní praxi na pracovištích SIA SONS v Opavě a v Šumperku a získalo certifikát o praxi, který jim umožní doložit pracovní praxi případnému zaměstnavateli.

V současné době probíhají jednání se soudem pro Prahu 1, kde by se tito absolventi mohli uplatnit.

V Praze dne 28. března 2012

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.