odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Mgr. Alice Martinková, manažerka projektu
Krakovská 21
110 00 Praha 1
e-mail: martinkova@sons.cz
tel.: 775 722 782

TISKOVÁ ZPRÁVA 20.12.2010

Zahájení realizace projektu s názvem „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“

Dne 15. prosince 2010 odstartoval nový dvouletý projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR z oblasti podporovaného zaměstnávání s názvem „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Dlouhodobě je jedním z nejpalčivějších problémů lidí se zrakovým handicapem vysoká míra nezaměstnanosti a ztížené uplatnění na trhu práce. SONS ČR se vždy v minulosti snažila o aktivní začlenění těžce zrakově postižených na trh práce (například prostřednictvím programu Tyfloemployability a dalšími) a nejinak tomu bude i v následujících letech.

V současné době SONS ČR uspěla se svou žádostí o finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „Využití moderních technologií při integraci osob se zrakovým postižením na trh práce“. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení míry zaměstnanosti osob se zrakovým postižením formou vytvoření nového rekvalifikačního programu a související komplexní podpory při hledání zaměstnání. Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Zejména je pak určen těm osobám se zrakovým postižením, které dosud měly jen mizivou nebo žádnou možnost využít komplexní nabídky služeb podpory při hledání zaměstnání, a těm, kdo mají zájem uplatnit se v nové profesi – operátor digitálního přepisovacího systému.

V Praze dne 20. prosince 2010

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.