odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Akustická signalizace pro nevidomé na železničních přejezdech

Akustická signalizace pro nevidomé na železničních přejezdech

Přecházení kolejí přes tzv. železniční přejezd je bez zrakové kontroly zvláště nebezpečnou činností. Stavební předpisy na to pamatují a ukládají, aby při zřizování nebo při rekonstrukci takového přejezdu, který se nachází v obci, nebo na trase frekventované chodci, bylo pamatováno i na akustickou signalizaci pro nevidomé. Akustická signalizace se aktivuje povelem číslo 5 slepecké vysílačky typu VPN, tedy stejně, jako signalizace na přechodech pro chodce. Rovněž charakter signálu je podobný: akustické tepy znamenající stůj jsou pomalé, s frekvencí cca 1.5Hz , frekvence tepů asi 8Hz znamená volno. Pro rozlišení od signálů na přechodu pro chodce na křižovatce je frekvence tónu akustických tepů na přejezdu cca 1000 Hz, na rozdíl od přechodů, na nichž slyšíme buď charakteristické „klepání“, nebo pípání o frekvenci tónu cca 500 Hz.

Zdroj právě popsaných zvuků je umístěn na tomtéž sloupu, na němž jsou umístěna dvě střídavě blikající červená světla pro ostatní účastníky silničního provozu.

Uvádíme seznam všech takto upravených přejezdů, aktuální k 31. 12. 2011, určených ke stažení:

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.