odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Česká pošta nevidomým – orientační majáky

Česká pošta nevidomým – orientační majáky

Česká pošta, s.p., začala zavádět lístkové vyvolávací systémy, které jsou pro zrakově znevýhodněné klienty bariérou. Na popud SONS proto Česká pošta souběžně zavádí používání standardních dálkově aktivovaných orientačních akustických majáků, umístěných nad vchodem pošty. Rovněž organizačně zajistila obsloužení této skupiny klientů mimo vyvolávací systém. Součástí takových úprav mohou být i umělé vodicí linie na podlaze, vedoucí halou od vchodu k vyhrazené přepážce, u které bude zrakově znevýhodněný klient přednostně a komplexně obsloužen. Obsluha těchto přepážek je seznámena s elementárními zásadami kontaktu s nevidomou nebo slabozrakou osobou.

Ze základní fráze majáku, spuštěné povelem číslo 1 slepecké vysílačky typu VPN, se dozvíme o kterou poštu se jedná. Z rozšířené fráze, spuštěné povelem č.2, se dozvíme jak se dále chovat. Například, že na konci umělé vodicí linie máme vyčkat na vyzvání pracovníka pošty, nebo máme-li povelem č.4 avizovat svoji přítomnost a k přepážce přistoupit až po zvukovém znamení.

Seznam takto vybavených pošt aktuální k 31.12.2011 uvádíme:

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.