odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
SONS -> Publikace a dokumenty SONS - > Bankomaty pro nevidomé

Bankomaty pro nevidomé

Česká spořitelna, a.s. (ČS) a Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to jim patří velký dík!

Ovládání bankomatu poslepu je tak jednoduché, že je možno si troufnout k němu přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Proto k tomu jen několik poznámek.

Nejprve se musíme seznámit s umístěním jeho jednotlivých komponentů:

To se liší podle typu bankomatu.

Po zasunutí konektoru Vašich sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat pokyny a potom volit příkazy podle naší potřeby. Tlačítkem u zdířky pro sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. U starších typů bankomatů ČS jsou k příkazům využita též funkční tlačítka, umístěná po čtyřech vpravo a vlevo vedle obrazovky. Bankomaty ČS s dotykovou obrazovkou (poznáme je podle absence těch tlačítek) a všechny bankomaty ČSOB se ovládají pouze z numerické klávesnice a funkčními tlačítky vedle ní.

V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je obvykle první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky).

Méně zkušeným doporučujeme pro první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího TyfloCentra či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu o.p.s.. V Praze a Středočeském kraji se obracejte s tímto požadavkem na Tyflokabinet SONS, Krakovská 21, Praha 1.

Každý uživatel pracuje s bankomatem na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky banky. Vlastní transakci pak provedete sami.

K dispozici máme tyto služby bankomatu:

Relativně aktuální seznamy upravených bankomatů jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Zcela aktuální stav najdeme na webových stránkách bank.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.