odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Pozvánka na den otevřených dveří do Domu služeb SONS v Praze

zapsaný spolek
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

obecně prospěšná společnost
Tyfloservis

obecně prospěšná společnost
TyfloCentrum Praha

si Vás dovolují jako každým rokem pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ

Kde: Krakovská 21, Praha 1
Kdy: ve čtvrtek 13. listopadu 2014 od 9:00 do 17:00 hod.

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým.
Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Václav Polášek
prezident SONS ČR
logo SONS


PhDr. Josef Cerha
ředitel Tyfloservisu, o.p.s.
logo Tyfloservisu, o.p.s.


Ing. Jiřina Polášková
ředitelka TyfloCentra Praha, o.p.s.
logo TyfloCentra Praha, o.p.s.


V průběhu dne se můžete seznámit:

13. listopad si jako Den nevidomých připomínáme v upomínku na zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye. Ten také v roce 1784 v Paříži založil první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé.
V. Haüy se narodil 13. listopadu 1745. Den jeho narození, vzhledem k jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové působící na školách pro nevidomé (Rudolf Krchňák a Lubomír Nop) za Den nevidomých.

Pro školy a instituce: V případě, že plánujete návštěvu jako skupina, prosíme na níže uvedeném kontaktu o potvrzení účasti předem, a to do 11. 11. 2014. Děkujeme.

Kontakt:

Tel.: 221 462 462 - 221 462 111
E-mail: sons@sons.cz
http://www.sons.cz
http://www.tyfloservis.cz
http://www.praha.tyflocentrum.czK jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.