odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz

Pozvánka na den otevřených dveří do Domu služeb SONS v Praze

Občanské sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, obecně prospěšná společnost Tyfloservis a obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha si Vás dovolují pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ.

Kde: Krakovská 21, Praha 1;

kdy: ve čtvrtek 15. listopadu 2012 od 9:00 do 17:00 hod.;

proč: pro hlubší seznámení s možnostmi pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením.

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým. Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.

Vás, kteří již využíváte některé z našich služeb, zveme: Pojďte se podívat mezi nás a na místa, kde ony služby vznikají a odkud jsou z velké míry i realizovány.

Pokud jste zrakově postižený a žádnou ze služeb ještě neznáte, přijďte se s nimi osobně seznámit a poslechnout si něco o tom, co všechno a jak pro Vás nabízíme.

Po celý den bude možné navštívit všechna pracoviště, odborné kabinety a setkat se s pracovníky, kteří pro Vás zajišťují širokou škálu služeb.

S čím vším konkrétně se můžete u nás v daný den seznámit, najdete níže v tomto emailu.

Na setkání s Vámi se těší

Václav Polášek,
prezident SONS ČR

Josef Cerha,
ředitel Tyfloservisu, o.p.s.

Jiřina Polášková,
ředitelka TyfloCentra Praha, o.p.s.

a všichni pracovníci DOMU SLUŽEB, Krakovská 21, Praha 1

Jsou vítáni jednotlivci i skupiny, potenciální klienti, jejich rodinní příslušníci i příznivci a přátelé nevidomých a slabozrakých.

V průběhu dne se můžete seznámit:

13. listopad si jako Den nevidomých připomínáme v upomínku na zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye. Ten také v roce 1784 v Paříži založil první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé.

V. Haüy se narodil 13. listopadu 1745. Den jeho narození, vzhledem k jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové působící na školách pro nevidomé (Rudolf Krchňák a Lubomír Nop) za Den nevidomých.

Kontakty:

Tel.: 221 462 462
Fax: 221 462 461
E-mail: sons@sons.cz
www.sons.cz
www.tyfloservis.cz
www.praha.tyflocentrum.czK jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.