odkaz na úvodní stranu - logo SONS

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Czech Blind United English flag

Informační systém BraillNet
Toto je archivní verze těchto webových stránek, jejíž poslední aktualizace proběhla v červnu 2015. Nové stránky naleznete na adrese www.sons.cz
IV. celostátní shromáždění SONS - fotogalerie

příjezd účastníků celostátního shromáždění SONS k hotelu Grand   optimisticky naladěné vedení SONS do Brna přijelo jako každý - veřejnou dopravou   u registrace byl v pátek před polednem nával   v předsálí byla pro delegáty instalovaná prodejna tyflopomůcek   o pomůcky byl velký zájem   úvodní slovo předsedy Krajské koordinační rady Pavla Davida (sobota 29.5.04 9:30)   část pracovního předsednictva shromáždění (Milan Pešák, Viktor Dudr, Jiří Mayer, Hana Bubeníčková)   část pracovního předsednictva shromáždění (Rudolf Volejník, Pavel David)   účastníci IV. celostátního shromáždění   zprávu o činnosti přednesl Milan Pešák (sobota 29.5.04)   právě hovoří 1. náměstek primátora města Brna, Ing. Rostislav Slavotínek   po obědě mezi nás zavítal starosta městské části Brno - Královo Pole, Ing. Ivan Kopečný   volební lístky - nezbytné ve zvětšeném černotisku a ve slepeckém Braillově písmu   skrutátoři chodí mezi účastníky s urnou   hlasování v plénu   přijetí usnesení osvědčila notářka JUDr. Vladimíra Kostřicová

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR
Tyto stránky splňují podmínky přístupnosti pro zrakově postižené a respektují standardy konsorcia W3C, což lze ověřit kliknutím na níže uvedené ikony.
logo projektu Blind Friendly Web Valid CSS! Valid HTML 4.01!
V naší organizaci přijímáme dobrovolníky pro osobní asistenci nevidomým lidem.