Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Škoda muzeum opět zve


Po více jak devítiměsíční rekonstrukci se v listopadu minulého roku návštěvníkům znovu otevřelo Škoda muzeum na Třídě Václava Klementa 869 v Mladé Boleslavi. Muzeum je držitelem certifikátu Přátelské místo s pěti křížky a osoby se zrakovým znevýhodněním jsou ve Škoda muzeu vítány. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P + 1 osoba jako doprovod mají vstup do muzea i hmatovou prohlídku s průvodcem zdarma. Otvírací doba muzea je denně od 9 do 17 hodin.

Hmatová prohlídka s průvodcem
Muzejní průvodci jsou vyškoleni k vedení hmatové prohlídky, která je koncipována jako reprezentativní výběr 10 historických vozů podle zájmu návštěvníků. Návštěvu je nutné objednat předem na telefonu 326 831 134-5 nebo 326 831 137 či e-mailem na muzeum@skoda-auto.cz. Jinak není možné zaručit, že bude průvodce k dispozici.

Individuální hmatová prohlídka
Na recepci muzea jsou k dispozici sešity ve zvětšeném černotisku (ke stažení i na webu: muzeum.skoda-auto.cz) a Braillově písmu, které obsahují krátký text o zakladatelích automobilky a popis 10 vozů, které jsou tvarově a typově charakteristické pro určitou dobu a seznamují tak s historií výroby automobilů v Mladé Boleslavi od samých počátků v roce 1895 až po současnost. V expoziční části Evoluce je pak umožněno tyto vozy a busty zakladatelů vnímat hmatově.
Žaneta Marešová

Poznámka redakce:
Již v minulosti návštěvy zrakově postižených skupin v Mladé Boleslavi probíhaly.
Pokud byste chtěli při této prohlídce zajistit ubytování, případně navštívit jiná místa ve městě, nebo okolí, můžete se obrátit na Františka Krčmu – Oblastní odbočka SONS Mladá Boleslav, Jana Palacha 1297
293 01 Mladá Boleslav
mobil: 603 310 738
e-mail: mladaboleslav-odbocka@sons.cz


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR