Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


K významnému výročí profesora Aloyse Klara

(dokončení z čísla 7)

Příchod do Prahy v roce 1806 otevřel Aloysi Klarovi nové pole působnosti. V té době chtěl právě místodržící v Praze hrabě J. Wallis a úzký okruh jeho přátel užít náhodně uvolněných peněz k založení nějaké instituce pro slepé a hledal odborníka, který by zpracoval statut a určil způsoby práce. Věhlas o dobročinné a pedagogické činnosti Klara způsobil, že tím odborníkem se stal právě on.
Tak byl Klar povolán do skupiny zakladatelů prvního slepeckého výchovně vzdělávacího zařízení v Českých zemích, Soukromého ústavu pro slepé děti a na oči choré v Praze, který byl založen v roce 1807 na Hradčanech. Tu se poprvé setkává s problematikou slepců. Ujímá se jí s nevšedním zápalem, dává jí všechny své síly a téměř veškerý svůj majetek. Získává pro ni i svou rodinu tak, že po tři generace spojili Klarové své osudy s řešením otázky slepeckého života.
Aloys Klar se stal prvním ředitelem ústavu a sám zde řídil vyučování, což byla tehdy činnost průkopnická. Vedle statutu vypracoval i směrnice pro jejich výchovu. Stal se zakladatelem slepeckého školství u nás. Vycházel ze zásady, že i slepec musí být vzděláván a připraven na život.
Jeho obětavost neznala téměř mezí. Po určitou dobu opatroval ve své domácnosti několik slepců jen proto, aby mohl dobře odpozorovat jejich potřeby a vtělit je do směrnic nového zařízení. Z vedení „Hradčanského ústavu“ odešel Aloys Klar v roce 1828, aniž byla kdy vysvětlena příčina jeho odchodu. Nevyjádřil se k tomu ani sám ve svých životopisných vzpomínkách.
Více než dvacet let pracoval Klar pro blaho „Hradčanského ústavu“. Došel k názoru, že osudy slepců nevyřeší jen ústav pro několik desítek slepých dětí, je nutno řešit osud všech slepců. Protože tenkrát nebylo myslitelné, že by monarchie svým opatřením tyto osudy slepců řešila, snažil se Klar svým vlivem získat podporu šlechty, prosperujících peněžních ústavů i továrníků k tomu, aby zakládali nadace, z jejichž výnosu by bylo možné stále počet dětí v ústavech zvyšovat.
Sám dával takovému počínání vzorný příklad. S velkým obětováním svým i své rodiny založil Klarovu slepeckou nadaci, která od počátku zajišťovala umístění jednoho slepého dítěte z Litoměřicka do ústavu. Hradčanský ústav však pečoval jen o děti do jejich dvacátého roku věku.
Klarovi nedala tato skutečnost pokoje a po několikaleté přípravě vydává v roce 1831 spisek, ve kterém volá po lepším řešení slepecké otázky – totiž rozšíření péče na slepce od raného věku až do stáří. Obrací se na nejvlivnější kruhy. Žádá o pomoc a dary pro uskutečnění své myšlenky. Doba byla jeho záměru příznivá.
V květnu 1832 pronajal Aloys Klar obytné prostory na Velkopřevorském náměstí v Praze na Malé Straně pro nově zřizovaný Zaopatřovací a zaměstnávací ústav pro slepce. Jako den slavnostního otevření tohoto ústavu schválilo c. k. zemské prezidium 4. říjen 1832. Cílem bylo naučit slepce nějakou činnost, kterou by se pak mohli živit, protože žádné sociální pojištění tehdy nebylo.
Dílo profesora Klara si získalo nejenom v Praze, ale i v celém Rakousku velikého uznání. V roce 1831 byl jmenován čestným měšťanem města Prahy. Dostalo se mu i dalších poct, z nichž nejcennější pro něho bylo pojmenování „otec slepých“, jímž jej označovali sami nevidomí.
Profesor Aloys Klar zemřel ve věku 70 let 25. března 1833 po životě vrchovatě naplněném péčí o slepce. Je pochován na pražském břevnovském hřbitově.
Císařským dekretem bylo rozhodnuto, že ústav se musí jmenovat „Klarův“. V roce 1833 započala a v roce 1848 byla dokončena stavba Klarova ústavu. Podle Klarova ústavu a na počest jeho zakladatele Aloise Klara dostalo prostranství před ústavem v roce 1922 název Klárov. Dnes je tu rušná dopravní křižovatka a stanice metra A Malostranská.
Po roce 1833 se vedení ústavu ujala zakladatelova manželka Rosina Klarová spolu se synem Pavlem Aloisem Klarem (1801–1860) a dále pak vnuk Rudolf Maria Klar (1845–1898). Smrtí rytíře Rudolfa Maria Klara rod Klarů končí.
Péči o nevidomé věnovali profesor Klar a jeho potomci nejen téměř veškeré své finanční prostředky, ale zejména pečeť neutuchající osobní angažovanosti a horlivosti. Poctivě se pokoušeli naplnit svoje životní krédo: „Prospěti lidstvu podle nejlepších svých sil“.
V roce 1932 byla ústavu ke stému výročí jeho založení předána k užívání nová funkcionalistická budova v Praze-Krči. Od roku 1948 se ústav stal státním školským zařízením pro zrakově postižené. V současné době funguje jako Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara.

? Ve středu 10. dubna uspořádala Evropská numizmatická asociace ve Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara v Praze-Krči prezentaci a uvedení do oběhu pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 200 Kč, kterou vydala Česká národní banka při příležitosti 250. výročí narození Aloyse Klara. Autorem schváleného návrhu mince je Branislav Ronai.

? Zastupitelstvo města Úštěk letos schválilo změnu názvu Základní školy v Úštěku na Základní škola Aloyse Klara.

? Cenu Aloyse Klara pro osobnost, která se významně zasloužila o rozvoj sociální oblasti ve městě Litoměřice, získala letos v březnu dlouholetá ředitelka litoměřické diecézní charity Růžena Kavková. K předání ocenění – keramického anděla – došlo v německé Fuldě, která je partnerským městem Litoměřic. Vzhledem k podpoře Česko-německého fondu budoucnosti získala ocenění i nevidomá dobrovolnice Irene Kersting, která se ve Fuldě a okolí věnuje již 40 let práci s nevidomými a jinak handicapovanými lidmi.

? Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Společností pro obnovu památek Úštěcka, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara a Technickým muzeem v Brně pořádá k 250. výročí narození Aloyse Klara od 17. dubna do 31. května v Křížové chodbě Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) výstavu pod názvem Tys mě vedl…

Zpracoval Jiří Reichel


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR