Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


V Plzeňském kraji


Oblastní odbočky SONS působící v Plzeňském kraji se pro své členy snaží připravovat co nejpestřejší nabídku aktivit. Zároveň musí přihlížet k faktu, že většina členů je již vyššího věku. Proto je nutné uzpůsobit akce jejich fyzickým možnostem. Stěžejní náplní odboček jsou tedy především společenské a klubové aktivity. Jedná se například o společné návštěvy divadelních představení a koncertů. Velmi oblíbená jsou ale i pravidelná klubová setkání včetně těch velikonočních či vánočních, popřípadě takzvané zpívané.
Zvláštní kapitolou jsou pak pobytové akce spojující společenské i sportovní vyžití s poznáváním nejrůznějších koutů naší země. Pro mladší část členské základny, ale i starší v dobré kondici, jsou tu navíc pohybové aktivity jako bowling, plavání a cvičení. Každá odbočka přitom má svůj specifický program.
Tachovská odbočka SONS pořádá například víkendové toulky po Tachově a jeho okolí. Pro plzeňskou odbočku je typická spíše klubová činnost a přednášky věnované například bezpečnosti a sebeobraně. Rokycanští kolegové se naopak specializují na sport, konkrétně střelbu a kuželky, v nichž se účastní mnoha turnajů. Aktivní jsou rovněž v regionálním přeboru Plzeňského kraje v šachu.
Domažlická odbočka využívá možností návštěv Centra vodní zábavy Kdyně. Pobočka Plzeň-jih se díky muzikantovi Josefu Ježkovi věnuje hraní a zpívání a již zmíněnému bowlingu.
V pátek 12. dubna proběhlo v prostorách SONS Plzeň-jih první diskuzní setkání U kulatého stolu. Zástupci odboček SONS Plzeňského kraje, Tyflocentra a Tyfloservisu na něm hledali cestu ke spolupráci, podělili se o své zkušenosti a nápady, o poznatky v oblasti získávání grantů a možnosti oživení práce odboček. Výsledkem tohoto setkání je snaha o podporu vzájemného setkávání se členů z různých odboček. První taková společná aktivita Krajské koordinační rady proběhne na podzim tohoto roku. Půjde o společenské odpoledne s krátkým kulturním programem, prezentací tyflopomůcek a hudbou, na které jsou zváni zástupci odboček Plzeňského kraje a neorganizovaní klienti Tyfloservisu a Tyflocentra Plzeň.
KKR se také rozhodla uspořádat podzimní bowlingový turnaj v E Centru v Plzni, kterého se zúčastní členové SONS Rokycany, SONS Plzeň-jih a klienti Tyflocentra.
Alžběta Švábková


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR