Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Doteky


Před časem jsem požádala kolegyni, jestli by si členové naší uherskohradišťské odbočky SONS mohli prohlédnout výstavu výtvarného oboru Základní umělecké školy Uherské Hradiště. Při této příležitosti jsme si uvědomili, že se najde příliš málo věcí, na které mohou lidé sahat, aby pochopili jejich význam a zároveň je nepoškodili. A tak vznikla myšlenka na uspořádání specificky pojaté výstavy. Naše odbočka se stala rádcem při její přípravě.
Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Uherské Hradiště pod názvem Doteky se uskutečnila ve čtvrtek 11. dubna ve Felixově sále Reduty v Uherském Hradišti. S jednotlivými exponáty se měli možnost návštěvníci seznámit všemi smysly – hmatem, čichem, sluchem i zrakem. Byla snad vynechána jen chuť. Všude byly popisky nejen v černotisku, ale i v Braillově písmu. Nevidomý tak byl při prohlídce samostatný a nepotřeboval k prožitku popis vidícího člověka.
Návštěvníci, kteří si chtěli vyzkoušet, jak lze vnímat svět bez zraku, mohli použít černé brýle. Děti je upravily tak, aby přes ně nebylo vidět.
Mezi exponáty byly věci, na něž si ve skutečnosti nelze sáhnout. Například průřezy gotických oken či pavoučí sítě z různých materiálů, které byly příjemné na dotek. Nacházely se tu i modely ptáků, ryb a jiných zvířat, květin, ptačích vajec nebo peří.
Podněty pro hmatové i čichové vjemy byly vytvořené z lehce přístupných materiálů, ale vždy volené tak, aby kontakt s nimi nebyl nepříjemný. Starší žáci se pokusili i o zprostředkování děl slavných výtvarníků a převedly je do hmatové podoby.
Byla jsem velmi mile překvapena tím, jak se děti do přípravy výstavy zapojily, s jakým nadšením a vlastními nápady se zúčastnily tvorby všeho, co na ní bylo ke zhlédnutí. Ano, první popud vyšel od dospělých, ale hlavní práce byla na žácích výtvarného oboru paní Radky Doskočilové, kteří se na tvorbě exponátů podíleli. Tato ojedinělá výstava probíhala do konce dubna a těšila se velkému zájmu.
M. K.


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR