Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Jubilejní Velikonoční koncert


Ve velmi příjemném prostředí kostela Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli se dne 5. dubna 2013 uskutečnil jubilejní benefiční koncert, jehož spolupořadateli byly Oblastní odbočka SONS Karlovy Vary a TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s. V pořadí již pátý Velikonoční koncert byl uspořádán pod záštitou města Karlovy Vary a města Ostrov.
V úvodu svátečního odpoledne zazněla z kúru Krušnohorská meditace, posléze to byly duchovní a chrámové písně, jako jsou Buď Tobě sláva, Vesel se nebes královno a další, v podání Věry Smržové za varhanního doprovodu Petra Rojíka.
Z Prahy mezi nás zavítalo hudební seskupení Lenpela z Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska Dědina, které u návštěvníků sklidilo velký obdiv a uznání. V podání tria ve složení Lenka Čermáková-Kosinová, Petra Ševčíková a Vladimír Albrecht zazněly romantické písně z repertoáru Marty Kubišové či Edith Piaf nebo duety z muzikálů Hamlet a Jesus Christ Superstar.
Na kytaru sólově zahrála a zazpívala také zrakově postižená učitelka hudby z Prahy Hana Šimková, která si pro nás připravila pohodové country písničky, vážící se k  období svátků jara.
Jako další zde vystoupil, nám již dobře známý pěvecký sbor Cubitus z Lokte, který letos slaví již desáté výročí svého působení. Z jejich bohatého repertoáru zde zazněly skladby z oblasti duchovní a chrámové hudby.
Na závěr koncertu nás velmi potěšil dětský pěvecký sbor Zvoneček ze Základní umělecké školy v Karlových Varech, který si pro nás připravil pásmo velikonočních koled a mnoha dalších dětských písniček.
Velké a upřímné poděkování za vstřícnost a ochotu náleží duchovnímu tohoto kostela, panu Müllerovi, který nám již v uplynulých čtyřech letech nabídl možnost uskutečnění této charitativní akce, jejíž výtěžek bude věnován na podporu sociálních služeb pro zrakově postižené na Karlovarsku. Po skončení koncertu se velmi živě zajímal o problematiku zrakově postižených, filozofii vnímání jejich pocitů a potřeb, ale i o vztahu naší společnosti k handicapovaným vůbec.
V předsálí kostela si mohli návštěvníci prohlédnout prodejní výstavu výrobků zrakově postižených, a tak si domů odvézt nejen skvělý kulturní zážitek, ale i nějaký drobný dárek pro své přátele a známé.
Co zbývá dodat? Poděkování za ozvučení jubilejního Velikonočního koncertu náleží Studiu 060 Štefana Škulavíka a Martině Brožové za velmi milé a příjemné moderování.

Emil Miklóš


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR