Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Benefiční koncert Mathildy


Pod záštitou Jeho Eminence kardinála Miloslava Vlka a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga uspořádal Nadační fond Mathilda v úterý 9. dubna ve Stavovském divadle v Praze benefiční koncert zrakově postižených sólistů a Evy Urbanové.
„Posláním fondu je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Prioritně jsou podporovány projekty, které se přímo dotýkají péče a podpory zrakově postižených – konkrétně těchto organizací: Výcvik vodicích psů, Tyfloservis, o. p. s., Klub držitelů vodicích psů a Konzervatoř Jana Deyla,“ uvedla moderátorka večera Martina Kociánová.
Úvod benefičního koncertu patřil Vokál klubu SONS, který pod vedením Olgy Valentové a za klavírního doprovodu Ivony Mojžíškové zazpíval písně Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany. Líbily se i lidové písně v úpravě Milana Uherka.
Ředitel Tyfloservisu PhDr. Josef Cerha a vedoucí Výcviku vodicích psů Ing. Hana Jasenovcová poděkovali za podporu a seznámili přítomné v zaplněném hledišti, k čemu a jak jsou získané prostředky používány.
V první části koncertu ještě vystoupila klavíristka Ráchel Skleničková se skladbami od Vítězslava Nováka, Claudia Debussyho, Luboše Fišera a Frederyka Chopina.
Během přestávky si mohli návštěvníci zakoupit vedle nástěnného kalendáře na rok 2013 i trika s kresbami psů od známých českých výtvarníků.
Pozvání paní hraběnky Mathildy Nostitzové na benefiční koncert přijalo britské flétnové duo – Kate Osborne a Patrick Williams, které za klavírního doprovodu Adély Donovalové zahrálo skladby Iana Clarka, Jehana Alaina a Franze Dopplera.
Hlavním partnerem koncertu byla agentura práce a vzdělávání Lidé a Příležitosti, s. r. o. Její ředitel a majitel Mgr. Karel Rejman ve svém vystoupení naplnil motto Mathildy „Pomáháme pomáhat“ slovy: „Podporujeme příležitosti pro nevidomé. Děkujeme Nadačnímu fondu Mathilda, že nám umožnil pomáhat.“
Pak Martina Kociánová pozvala na jeviště paní hraběnku Mathildu Nostitzovou, která Marku Dudovi, studentu Konzervatoře Jana Deyla, předala šek na 40 000 korun jako příspěvek k zakoupení pozounu.
Vydařená benefice vyvrcholila áriemi z oper Georga Friedricha Händela, Francesca Cilea a Antonína Dvořáka v podání první dámy české operní scény Evy Urbanové, kterou na klavír doprovázel David Švec. Již bezmála dvacet let patří k největším hvězdám pražského Národního divadla a sklízí ovace v zahraničí.
Jiří Reichel


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR