Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 9 Květen 2013

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská


V pondělí 25. března po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 63 let zemřela významná pracovnice hnutí zdravotně, zejména zrakově postižených Mgr. Jaroslava Jesenská.
S Jarkou jsem se znal od roku 1969, kdy jako čerstvá absolventka střední ekonomické školy nastoupila do nově založeného Českého svazu nevidomých a slabozrakých. V období velké naděje, kdy po 20 letech opět mohli zrakově postižení rozhodovat samostatně o svých záležitostech. Vznikalo hodně nových specifických základních organizací nevidomých a slabozrakých.
Často jsem byl s Jarkou vysílán na schůze po celé vlasti. Velmi se mi líbilo, že Jarka nemířila hned za předsednický stůl, ale procházeli jsme kolem jednotlivých stolů, pozdravili se se členy, prohodili pár slov… Jarka totiž uměla pohladit nejen rukou, ale i milým slovem. Brzy byla mezi funkcionáři i členskou základnou známá, oblíbená a uznávána.
Měla ráda mladou módu i recesi, s níž občas vytočila i své nadřízené. Svěřené úkoly ovšem plnila svědomitě a spolehlivě. Měla vysoce vyvinuté sociální cítění a smysl pro zodpovědnost. Oplývala též mnoha užitečnými nápady, které byla schopna s přáteli prodiskutovávat i u půllitru piva či sklenky vína.
Třebaže normalizace výrazně oklešťovala samostatnost slepeckého hnutí, zastihla jej však v situaci, kdy „slepecký vlak“ už byl řádně rozjetý a měl jasnou vizi, co je potřeba pro lepší kvalitu života těžce zrakově postižených spoluobčanů dělat. Byly to zejména rozpracované programy sociální rehabilitace prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, tyflografika Apod. I na nich se Jarka spolu s PhDr. Zdeňkem Šarbachem a s manželem prof. PaedDr. Jánem Jesenským podílela. Začali vycházet první kvalifikovaní instruktoři tolik potřebných programů vedoucích k emancipaci nevidomých do společnosti.
Stačila při plném nasazení vystudovat speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze a v osmdesátých letech vykonávat zodpovědně funkci vedoucí II. oddělení pro zrakově a vnitřně postižené Sdružení zdravotně postižených ČR. V devadesátých letech působila na pozici ředitelky Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ředitelky Lormu – společnosti pro hluchoslepé, později pak jako metodik Sdružení zdravotně postižených v ČR a supervizit v Centru pro zdravotně postižené v kraji Praha. V tu dobu se již projevovala těžká nemoc, které Jarka statečně vzdorovala a stále se zajímala o dění v našem hnutí.
Čest její památce!
Jiří Reichel


Obsah

K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasech


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 97 Číslo 9 Květen 2013
Šéfredaktor: PhDr. Jiří Reichel
Redaktorka: Mgr. Taťána Králová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
Fax: 221 462 471
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR
Tiskne: KTN v Praze
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce zodpovědnost
Vychází dvakrát měsíčně
Roční předplatné činí 72,- Kč
Obsah:
K významnému výročí profesora Aloyse Klara
Zemřela Mgr. Jaroslava Jesenská
Ze zasedání Republikové rady SONS ČR
Sociálně právní komise SONS ČR informuje
Lepší vyhlídky pro diabetiky
V Olomouci vznikne tyflolaboratoř
Nadějné vyhlídky
V Plzeňském kraji
Klíčů přibývá pomalu
Pozvánka na setkání
Technika pomáhá
Taktilní pásy
Jubilejní Velikonoční koncert
Benefiční koncert Mathildy
Doteky
Ocenění pro brněnskou knihovnu
Vidím tě
Škoda muzeum opět zve
Za poznáním Horňácka
Černobílé problémy
Velikonoční turnaj v kuželkách a simulované střelbě
S větrem ve vlasechV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR