Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 14 červenec 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Vražedné ALE
STALO SE: Přehledně
Je čím se pochlubit
TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let
Návštěva v nové knihovně
Poděkování z Dháky
LIDÉ KOLEM NÁS: Zásadní je zůstat věrný své představě
Své kandidátce jsme drželi palce i my
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? – II.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Červené oko
Prahou novou tramvajovou linkou
Vltava a Labe
ZDRAVÍ: Dokážeme očním vyšetřením poznat Alzheimerovu chorobu?
Jak bojovat s halitózou?
INZERCE
Tiráž


TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let


TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., bylo založeno v roce 2020. Sociální služby, volnočasové aktivity, vzdělávání a v neposlední řadě i zaměstnávání pro osoby se zrakovým postižením nabízí od roku 2001.
Své služby a podporu lidem se ztrátou či poruchou zraku poskytuje v celém regionu Olomouckého kraje. Kromě hlavního sídla v Olomouci má i své regionální pracoviště v Prostějově, Šumperku a Přerově. Ročně pomáhá přibližně třem stovkám klientů se vzděláváním, hledáním práce nebo výběrem a sestavením speciální kompenzační pomůcky s hlasovým výstupem v podobě počítače nebo mobilního telefonu.
Za dobu existence TyfloCentrum Olomouc zrealizovalo řadu větších či menších projektů, spoustu akcí pro zrakově postižené, ale i pro veřejnost – edukační osvětové besedy, známou výstavu Neviditelná Olomouc a mnoho dalšího. Současně je partnerem Dobrého místa pro život a společně každoročně spolupořádá akci s názvem „Den lidí bez domova“, na kterou zrakově postižení zaměstnanci sociálního podniku Ergones vyrobí a dodají několik stovek keramických misek na polévku.
Od roku 2020 jsme na základě dlouhodobé poptávky rozšířili nabídku služeb. Jedná se o poskytování odborného sociálního poradenství pro děti a dorost ve věku od 7 do 15 let. Tito uživatelé a jejich zástupci se nyní mohou obracet ve věci doporučení náročné mimoškolní kompenzační pomůcky.
Po celou dobu se snažíme naše služby poskytovat v co nejvyšší kvalitě, držet krok s nejnovějšími trendy a především s měnícími se potřebami našich uživatelů. Vedle toho je však ještě spousta práce, která patří k zajištění každodenního chodu organizace a k řešení průběžných úkolů, výzev a povinností. Stále platí, že TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů zrakově postižených pracovníků nejen v měřítku Olomouckého kraje. Dobré fungování TyfloCentra Olomouc, o.p.s. a sociálního podniku je možné za pomoci všech dárců, partnerů a donátorů, kterých si velmi vážíme.
Nezaměstnanost je jedním z největších problémů osob se zrakovým postižením, dosahuje hranici 80 %. Součástí organizace je i sociální podnik Ergones, který zaměstnává právě tuto cílovou skupinu. Sociální firma Ergones, která je nedílnou součástí TyfloCentra Olomouc, o.p.s., slaví letos 10 let svého vzniku. Původně byla založena na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením a měla podobu tréninkového pracoviště pro klienty sociální rehabilitace, kteří se chtěli vrátit zpět do pracovního procesu. V roce 2011 zahájila sociální firma Ergones svou činnost odborným poradenstvím a prodejem digitálních kompenzačních pomůcek, jako jsou zvětšovací lupy, ozvučené mobilní telefony, počítače či braillský řádek. O rok později se přidaly další aktivity: výroba dekorativní a užitkové keramiky, potisk reklamních předmětů a výuka cizích jazyků přes Skype.
Naší každoroční výzvou je zajištění kvalitních pracovních podmínek, smysluplné pracovní náplně a plnohodnotného pracovního uplatnění a začlenění pracovníků sociální firmy. Snažíme se, aby naše produkty byly zajímavé, na trhu žádané a konkurence schopné. Ceníme si proto každého zákazníka, partnera, donátora, mediálního partnera či fanouška naší práce. Jmenovaní hrají důležitou roli v samotném fungování Ergonesu, proto bychom jim chtěli poděkovat. V současné době zaměstnává firma 16 osob se zdravotním postižením, z nichž 70% má zrakovou vadu.
Mgr. Věra Jurečková
ředitelka TyfloCentra Olomouc, o.p.s.


Obsah

ÚVODEM: Vražedné ALE
STALO SE: Přehledně
Je čím se pochlubit
TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let
Návštěva v nové knihovně
Poděkování z Dháky
LIDÉ KOLEM NÁS: Zásadní je zůstat věrný své představě
Své kandidátce jsme drželi palce i my
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? – II.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Červené oko
Prahou novou tramvajovou linkou
Vltava a Labe
ZDRAVÍ: Dokážeme očním vyšetřením poznat Alzheimerovu chorobu?
Jak bojovat s halitózou?
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 14 červenec 2021
OBSAH
ÚVODEM
Vražedné ALE
STALO SE
Přehledně
Je čím se pochlubit
TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let
Návštěva v nové knihovně
Poděkování z Dháky
LIDÉ KOLEM NÁS
Zásadní je zůstat věrný své představě
Své kandidátce jsme drželi palce i my
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? II. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Červené oko
Prahou novou tramvajovou linkou
Vltava a Labe
ZDRAVÍ
Dokážeme očním vyšetřením poznat Alzheimerovu chorobu?
Jak bojovat s halitózou?
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR