Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 14 červenec 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Vražedné ALE
STALO SE: Přehledně
Je čím se pochlubit
TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let
Návštěva v nové knihovně
Poděkování z Dháky
LIDÉ KOLEM NÁS: Zásadní je zůstat věrný své představě
Své kandidátce jsme drželi palce i my
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? – II.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Červené oko
Prahou novou tramvajovou linkou
Vltava a Labe
ZDRAVÍ: Dokážeme očním vyšetřením poznat Alzheimerovu chorobu?
Jak bojovat s halitózou?
INZERCE
Tiráž


STALO SE: Přehledně


Červenec, měsíc prázdnin. Červenec je malý červen, přípona tu vyjadřuje následnost. V původním římském kalendáři (platil do roku 153 př. n. l.) byl jeho název Quintilis, tedy „Pátý“. Rok tehdy začínal jarem, jeho prvním měsícem byl tedy dnešní březen. V roce 44 př. n. l. byl zavražděn římský císař Julius Caesar, tvůrce juliánského kalendáře. Římský senát na návrh Marka Antonia změnil název měsíce na Julius. Z latiny poté název převzaly další evropské jazyky.
Připomeňme si jedno důležité výročí. V ČR žije okolo 19 000 nevidomých, a dalších 70 000 osob se závažnou poruchou zraku. Už přes 100 let se mohou sdružovat ve vlastních svépomocných organizacích. Tou dnešní je už 25 let Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, celostátně působící zapsaný spolek. Pomáhá nám od 16. června 1996. Vznikla sjednocením tří organizací, České unie nevidomých a slabozrakých, Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR, a Společenstvím organizací nevidomých a slabozrakých. Sdružuje nás téměř v osmdesáti oblastních odbočkách a šesti celostátních zájmových klubech. Významné výročí připomněly společně OO Olomouc a OO Kroměříž.
SONS a její dceřiné společnosti, Tyfloservis a Tyflocentrum, poskytují registrované a další sociální služby, které jinde nenajdeme. Vzpomeňme Knihovnu digitálních dokumentů, Navigační centrum, Metodické centrum odstraňování bariér, Středisko výcviku vodicích psů, nebo prodejny tyflopomůcek. Profesionální umělci s postižením zraku mohou předvést své umění na festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, ti amatérští na festivalu Tyfloart. Zájemci o sociální rehabilitaci a rekvalifikaci ji mohou absolvovat v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina. Vydáváme vlastní časopis. A přínosů a služeb SONS je mnohem více.
OO Česká Třebová uspořádala k tomuto výročí 29. 6. Den otevřených dveří. Návštěvníci tu mohli shlédnout výstavu kompenzačních pomůcek i ukázku čtení a psaní Braillovým písmem. Dále se mohli projít s vodicím psem, vyzkoušet si simulační brýle s různými vadami zraku, a seznámit se s nabídkou našich služeb. SONS prezentovala také OO Jičín, a to 26. 6. na hřišti u klubovny v Heřmanicích u Nové Paky.
Sousední OO Vrchlabí zve na výstavu obrázků amatérské malířky Věry Jandejskové. Navštívit ji můžete od 12. července do 31. srpna 2021 v prostorách odbočky, Slovanská 1116. Pravidelně otevřeno tu mají každé pondělí od 9.00 do 16.00 hod. Jiný termín návštěvy lze domluvit na tel. 605 70 63 58. Vstupné je dobrovolné.
Karel Novotný z pražského Komunitního centra Vrchlická informoval o předávání diplomů prvním střelcům KC Covid Cupu. Přijeli až z Lovosic. Sedmnáctého června si návštěvníci KC Vrchlická vyšli s bylinkářkou Magdalénou Dobromilou na Petřín na botanickou vycházku. Dozvěděli se pár informací o bylinkách kolem nás, a ochutnali jetel, sedmikrásku, a další jedlé plané rostliny i stromy, které Magdaléna popisuje ve svých knihách.
A Karel Novotný ještě jednou, tentokrát za OO Benešov. Informoval o festivalu Dny umění nevidomých Sázava, který se uskutečnil 27. 6. v Sázavském klášteře. I členové OO Benešov se vypravili na výlet, a bylo to vláčkem na Konopiště. Již 13. června oficiálně otevřeli svou komunitní zahrádku. Kromě zemědělských prací si účastníci vyzkoušeli zvukovou střelbu i střelbu z luku. A hned několik dnů poté jim komunitní zahrádka (ve zkratce KoZa) vykvetla, a přidala i pár jahod.
OO Kyjov vyhlásila v květnu pro své členy „turistickou výzvu na podporu zdraví“. Cílem bylo společně ujít 301 km, což je obvod okresu Hodonín. Kdo se zapojil, hlásil ušlé kilometry. Pro ty, kteří nemají možnost vyjít si sami, připravili pracovníci OO každý týden společnou vycházku. Kde všude byli? U studánky Bezdynky, ve Ždánickém lese, na cestě T. G. Masaryka, mezi vinicemi Čejkovic a Mutěnic, mezi rybníky u Hodonína, i u sousedů na Slovensku. A výsledky? Obvod okresu obešli už za 10 dní. Za měsíc napochodovali celkem 1218 km. Nejlepší žena ušla 252 km, nejlepší muž 259 km, a nejstarší účastnice 204 km. Každý člen, který se zúčastnil, ušel průměrně 11 km.
Členové OO Zlín se již 24. května sešli se zástupci Dopravního podniku Zlín – Otrokovice. Informovali je o tom, jak důležité jsou pro člověka se zrakovým postižením akustické informační systémy, i jejich bezchybné fungování. V současnosti jsou všechny trolejbusy a autobusy MHD ve Zlíně a Otrokovicích vybaveny zařízením pro akustické hlášení údajů o lince a zastávkách vozu. Zástupci OO a dopravního podniku si odsouhlasili hlášení přímo ve vozidle. Lidé s postižením zraku byli dále vyzváni, aby stáli na zastávkách vždy v blízkosti označníku, viditelně čelem k vozidlu, a drželi v ruce slepeckou hůl. A také aby v případě poruchy kontaktovali dispečink dopravního podniku, nejlépe ihned, a s udáním místa a času poruchy. Celou zprávu si můžete přečíst na www.sons.cz/Pristupnost-MHD-ve-Zline-a-Otrokovicich-P4010260.html.
Své časopisy v červnu vydaly OO v České Třebové (Internetové Okénko), Berouně (Berounské očko), Táboře (Informátor), Havlíčkově Brodě (Paprsek), a Komunitní centrum Vrchlická (Zpravodaj).

Antonín Vraný


Obsah

ÚVODEM: Vražedné ALE
STALO SE: Přehledně
Je čím se pochlubit
TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let
Návštěva v nové knihovně
Poděkování z Dháky
LIDÉ KOLEM NÁS: Zásadní je zůstat věrný své představě
Své kandidátce jsme drželi palce i my
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? – II.
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Červené oko
Prahou novou tramvajovou linkou
Vltava a Labe
ZDRAVÍ: Dokážeme očním vyšetřením poznat Alzheimerovu chorobu?
Jak bojovat s halitózou?
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 14 červenec 2021
OBSAH
ÚVODEM
Vražedné ALE
STALO SE
Přehledně
Je čím se pochlubit
TyfloCentrum Olomouc pomáhá zrakově postiženým 20 let
Návštěva v nové knihovně
Poděkování z Dháky
LIDÉ KOLEM NÁS
Zásadní je zůstat věrný své představě
Své kandidátce jsme drželi palce i my
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Za co se stydíme? II. část
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Červené oko
Prahou novou tramvajovou linkou
Vltava a Labe
ZDRAVÍ
Dokážeme očním vyšetřením poznat Alzheimerovu chorobu?
Jak bojovat s halitózou?
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR