Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 10 květen 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Víra, pravda, tvůrčí muka
STALO SE: Přehledně
Vývěska v Havlíčkově Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál: díl druhý)
RETRO: Zas jednou nad starou dámou Zorou
NAPSALI JSTE NÁM: Jak jsem soutěžil v AZ kvízu
Písně žáků neviďáků: Ubohá „ruštinka“
LIDÉ KOLEM NÁS: Je důležité naučit pacienta vnímat realitu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Eva Hanková - Mám ráda Olomouc
KAM NA VÝLET (doporučení z vašich řad)
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – V.
ZDRAVÍ: Co je dyspepsie a jak ji léčit
INZERCE
Tiráž


LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Eva Hanková - Mám ráda Olomouc


Některé skutečnosti si člověk uvědomuje, až pominou. Doslova a do písmene. Do Olomouce jsem přišla před více než padesáti léty ze Zlína. Tenkrát to bylo město zanedbané a oprýskané, pro mladého člověka nepřitažlivé. Snad jen počet cukráren s prvorepublikovými mramorovými stolky mu dodával na půvabu. To se ale časem mělo změnit. Při studiu historie jsme se naučili poznávat poklady, které nám zanechali naši předkové. Dnes patří Olomouc k nejkrásnějším městům v naší republice a přitahuje pozornost návštěvníků z celého světa. Nejsou to jen starobylé památky a historické události, které se zde během staletí odehrály, ale i malebné prostředí olomouckých parků, ve kterých se odehrávají výstavy květin prokládané kulturními programy a koncerty. Olomoucké parky mají také léčivé účinky, ať už je to voňavé rozárium, botanická zahrada nebo cizokrajné skleníky. Květinová výzdoba se prolíná celým městem. Květinová aranžmá vstoupila i do olomouckých kostelů. V Olomouci najdete řadu muzeí, např. Vlastivědné muzeum umístěné v bývalém klášteře sv. Kláry, jedná se o nejstarší české muzeum v Olomouci založené roku 1883 Vlasteneckým spolkem muzejním. Již v 19. století vytvořilo archeologické a národopisné sbírky, které vzbuzovaly pozornost celé Evropy. Základem muzejních expozic je dodnes hanácký národopis a archeologie, vedle toho aktuální výstavy k různým společenským událostem. Muzeum umění, které je v bývalé budově vojenského špitálu, bylo původně součástí Vlastivědného muzea. Pracovníci tohoto muzea se podíleli také na vybudování Arcidiecézního muzea, které dnes patří ke skvostům olomouckého muzejnictví. Arcidiecézní muzeum se nachází v těsné blízkosti jedné z olomouckých dominant, chrámu sv. Václava. Arcibiskupský palác se svými historickými prostorami připomíná noblesní zámek.
Jen prohlídka olomouckých chrámů a kostelů by vám mohla zabrat celý den. Církevní památky v historických souvislostech se střídaly s objekty vojenskými. Říkávalo se, že Olomouc je město kněží a vojáků. Olomouc jako vojenská pevnost založená císařovnou Marií Terezií měla chránit hlavní město habsburské monarchie – Vídeň. Byla vládnoucím habsburským rodem velmi oblíbena. V době ohrožení Vídně v letech 1848 – 49 sem dokonce přesídlil habsburský panovník a předal vládu nad monarchií osmnáctiletému Františku Josefu I. To se odehrálo přímo v Arcibiskupském paláci. Olomouc se tak stala na pár měsíců sídelním městem habsburské monarchie. Církev měla vždy v dějinách Olomouce významné slovo. Dnes jsou všechny důležité památky přístupny veřejnosti a jejich prohlídka je umožněna i handicapovaným návštěvníkům včetně osob nevidomých.
Nejen habsburskému rodu poskytovala Olomouc azyl. Na Václavském náměstí najdeme pamětní desku, která připomíná pobyt rodiny Mozartovy v tomto městě. Hudební kultura je důležitou složkou olomouckých dějin. Z řad olomouckých kněží se vypracovala řada hudebníků (např. P. Křížkovský). V Olomouci existuje Moravské divadlo a Moravská filharmonie, které sídlí na hlavním, tj. Horním náměstí. Na jejich dějinách se podílela řada významných osobností, např. František Stupka, Zdeněk Mácal, Petr Vronský a další. V Olomouci probíhají celostátní i mezinárodní hudební festivaly, například Festival duchovní hudby v chrámu sv. Mořice a Dómu sv. Václava. Hudební programy probíhají také pod širým nebem, například v historickém prostředí Horního náměstí. Oblíbená je mezinárodní přehlídka vojenských dechových hudeb v závěru každého léta. Svátky písní nebo folklorní Hanácké slavnosti. Vhodným prostředím pro olomouckou produkci jsou také olomoucké parky. Obnovila se např. tradice nedělních produkcí vojenské hudby v altánku v hlavní aleji. Hudba je fenomén, který sbližuje lidi, kteří mohou hovořit různými jazyky, ale někdy místo řeči si mohou porozumět jejím prostřednictvím. V takovém případě dává velkou šanci nevidomým. Množstvím hudebních příležitostí připomíná Olomouc skotský Edinburg. Tam vás osloví hudba na každém kroku a je zajímavé, že četné hudební produkce v tomto městě se vůbec neruší.
Základnou pro rozvoj české hudební kultury v Olomouci se v 19. století stala hudební škola Žerotín, která založila také pěvecký sbor. S tímto spolkem spolupracoval mimo jiné hudební skladatel světového jména Antonín Dvořák. K jeho uměleckému odkazu se každoročně hlásí Olomouc hudebním festivalem. Dnes existuje v Olomouci několik hudebních škol včetně církevních. Olomouc je také univerzitním městem. Tradičně se zde studuje i hudební věda a výchova. Dalším zdrojem pro hudební vzdělávání jsou olomoucké knihovny se svými hudebními fondy i službami pro veřejnost. V dnešní době jsou jejich součástí audiostudovny, kde můžete jak poslouchat hudbu, tak i mluvené slovo. Audioknížky jsou součástí výpůjční služby.
Nedaleko Olomouce v městě Litovli je řadu let škola, jež vzdělává slabozraké děti, nese název významného profesora, který působil v olomoucké nemocnici Prof. V. Vejdovského.
V Olomouci se snoubí starobylá historie s půvabem květinových kreací, s duchovní hloubkou prožitku a nabízí i lidem se zrakovými problémy možnosti hlubokých zážitků a zdokonalování se. K původní charakteristice města je třeba doplnit přítomnost mladé generace z řad studentů univerzity. Dnes potkáváme ve městě také mladé mnichy, jeptišky, kněze, církevní hodnostáře a zahraniční studenty. Společnost ve městě dostává jiné kvality a nabízí nový pohled na životní potřeby a jistoty. Přijeďte se do Olomouce podívat, stojí to za to.


Obsah

ÚVODEM: Víra, pravda, tvůrčí muka
STALO SE: Přehledně
Vývěska v Havlíčkově Brodu
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách (Miniseriál: díl druhý)
RETRO: Zas jednou nad starou dámou Zorou
NAPSALI JSTE NÁM: Jak jsem soutěžil v AZ kvízu
Písně žáků neviďáků: Ubohá „ruštinka“
LIDÉ KOLEM NÁS: Je důležité naučit pacienta vnímat realitu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ: Eva Hanková - Mám ráda Olomouc
KAM NA VÝLET (doporučení z vašich řad)
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – V.
ZDRAVÍ: Co je dyspepsie a jak ji léčit
INZERCE
Tiráž


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 10 květen 2021
OBSAH
ÚVODEM
Víra, pravda, tvůrčí muka
STALO SE
Přehledně
Vývěska v Havlíčkově Brodě
Vznik SONS v dokumentech a osobních vzpomínkách – 2. díl
RETRO
Zas jednou nad starou dámou Zorou
NAPSALI JSTE NÁM
Jak jsem soutěžil v AZ kvízu
Písně žáků neviďáků – „Ubohá ruštinka“
LIDÉ KOLEM NÁS
Je důležité naučit pacienta vnímat realitu
LITERÁRNÍ KLÁNÍ
Mám ráda Olomouc
KAM NA VÝLET
V Živé vodě v moravské Modré s vyzami nad hlavou a braillskými popiskami
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Staří nedospělci nebo mladí staří? – V.
ZDRAVÍ
Co je dyspepsie a jak ji léčit
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR