Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 2 leden 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kouzlo změn
STALO SE: Přehledně
Zemřel Vadim Petrov
LIDÉ KOLEM NÁS: Lyžování je to nejlepší, co může nevidomého potkat
NÁZORY A POSTŘEHY: Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého
Mluvíme jinak. Tady jsou trendy češtiny pro sezonu 20/21
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Přátelství včera, dnes a navěky – VI.
Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hostitelem 10. mezinárodní abilympiády bude letos Moskva
Jeden pes na 85 tisíc nevidomých. Vodicí pes je v Číně vzácnější než panda
ZDRAVÍ: Omlazování buněk bude léčit glaukom?
Proč míváme pocity brnění a mravenčení?


Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené


Možnost práce na zkrácený úvazek není u českých zaměstnavatelů příliš populární. Přesto bude možná pro některé z nich šancí, jak ustát současné ekonomické problémy. Zájem o práci na zkrácený či částečný úvazek ze strany zaměstnanců je dlouhodobě poměrně vysoký.
„V ČR je stále podíl částečných úvazků na trhu velmi nízký, jeden z nejnižších v EU, aktuálně do sedmi procent ze všech zaměstnaných,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ve společnosti LMC. Současně připomíná, že právě lidé pracující na částečné úvazky a dohody o provedení práce či pracovní činnosti patřili mezi první propuštěné po vypuknutí pandemie.
Využít potenciál
Malá nabídka částečných úvazků je podle Dombrovského pro významnou skupinu lidí bariérou ve vstupu na trh práce. Podle něj se ale ukazuje, že nutnost reagovat na epidemiologická opatření otevřela cestu urychlení digitalizace, která má potenciál velmi výrazně proměnit trh práce a změnit poptávku po pracovní síle. Dlouhodobě nabízí práci na zkrácený úvazek třeba společnost M2C, která se zabývá správou nemovitostí a ostrahou budov.
„Nabídka částečných úvazků se nám velmi osvědčila. Daří se nám díky ní oslovovat lidi, kterým jejich aktuální situace neumožňuje pracovat na plný úvazek, často i z důvodu zdravotního omezení. V některých profesích jsou kratší úvazky výhodnější jak pro zaměstnance, tak pro nás. Oběma stranám totiž umožňují větší flexibilitu při plánování směn,“ vysvětluje ředitelka náboru společnosti Zita Čížková.
Jen pětina OZP pracuje
Digitalizace v kombinaci s částečnými úvazky je šancí i pro některé lidi se zdravotním postižením (OZP), kterým se tak otevírají profese, jež pro ně byly doposud kvůli zdravotním omezením nepřístupné. V Česku je více než milion lidí s nějakým typem zdravotního postižení. Byť asi 60 procent z nich jsou důchodci, pořád tu zbývá kolem 400 tisíc lidí, kteří jsou v produktivním věku. Pracuje jich jen necelá pětina.
„Lidé s postižením bohužel nyní na trhu čelí výrazně silnější konkurenci kandidátů, kteří v důsledku koronaviru přišli o práci. Výhled do dalších měsíců není příliš radostný. Nezaměstnanost přes zimu celkem jistě poroste a podíl OZP mezi nezaměstnanými se velmi pravděpodobně bude též zvyšovat,“ připomíná Dombrovský.
kk, zdroj Právo

I na práci z domova se vztahuje zákoník
Stejně jako po vypuknutí pandemie na jaře tohoto roku, i v průběhu podzimu stále víc zaměstnavatelů umožňuje svým zaměstnancům vykonávat práci z domova. Tzv. home office je jedním z preferovaných opatření, jak snížit riziko nákazy na standardním pracovišti a ochránit tak sebe i své pracovníky.
Zaměstnanci většinou home office vítají, protože jim umožňuje lépe sladit pracovní a rodinný život. Výkon práce z domova má ale svá pravidla, jichž si musí být zaměstnavatel i zaměstnanec vědomi před tím, než se pro tento způsob práce rozhodnou.

Překážka může nastat také doma
„Výkon práce z domova je výkon sjednaného druhu práce se vším všudy. To znamená, že zaměstnanec musí plnit své pracovní úkoly stejně kvalitně, jako kdyby je vykonával na standardním pracovišti. Fakt, že pracuje z domova, není omluvou pro nižší kvalitu práce nebo nižší výkonnost,“ připomněla Lucie Kalašová, advokátka spolupracující se společností bpv Braun Partners.
„Na druhou stranu platí, že zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat jen takové práce, které jsou kryté sjednaným druhem práce podle pracovní smlouvy. Jiné práce (i když by byly z domova realizovatelné) není zaměstnanec povinen vykonávat, pokud s jejich výkonem nesouhlasí,“ dodala.
I během doby, kdy zaměstnanec pracuje z domova, může nastat situace, kdy zaměstnavatel pro něj nemá dostatek pracovních úkolů, aby vykryl celou pracovní směnu. V takovém případě však nemůže tvrdit, že zaměstnanec nemá žádné mzdové nároky za dobu, kdy nepracoval, protože byl doma a mohl se tedy věnovat svým soukromým záležitostem. „Překážka na straně zaměstnavatele vznikla a je nutné ptát se proč. Podle důvodu pak lze určit, na jak vysokou náhradu mzdy má zaměstnanec nárok,“ upozornila Kalašová.
Výkon práce z domova podle ní nepředstavuje žádnou výjimku z obecných pravidel výkonu závislé činnosti. „Obecně platí, že závislá práce musí být vykonávána na náklady zaměstnavatele. To znamená, že zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytnout potřebné pracovní prostředky a nahradit mu případné účelně vynaložené výdaje spojené s výkonem práce z domova, třeba náklady za internetové připojení v rozsahu odpovídajícím vykonávané práci,“ shrnula advokátka. Rozvrhuje-li zaměstnavatel zaměstnanci začátek a konec směny i při práci z domova a zaměstnanec pracuje se souhlasem zaměstnavatele přesčas, má nárok na mzdu, na kterou mu vzniklo právo, a příplatek za práci přesčas. „Za souhlas s prací přesčas se považuje i to, když zaměstnavatel výsledky práce odebere za podmínky, že ví, že práce byla vykonána jako přesčasová práce,“ zdůraznila Kalašová. Zároveň však připomněla, že mzda ani příplatek zaměstnanci nenáleží, je-li jeho mzda sjednána i s přihlédnutím k určitému množství přesčasové práce a provedená práce je kryta tímto limitem.
„Mzda ani příplatek za práci přesčas zaměstnanci nenáleží ani v případě, kdy se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli, že zaměstnanec si bude sám rozvrhovat pracovní dobu. Jde o případy, v nichž zaměstnavatel neurčuje, kdy zaměstnanec práci vykonává, důležité pro něj pouze je, že zaměstnanec odevzdá hotovou práci v určitém termínu,“ upozornila Kalašová.
Zvláštní dohoda
Zaměstnance by podle ní nemělo překvapit, pokud jej zaměstnavatel požádá, aby spolu uzavřeli písemnou dohodu upravující některá základní pravidla pro práci z domova. „Tato dohoda může obsahovat i povinnost zaměstnance umožnit zaměstnavateli vstup do prostor, kde práci vykonává, za účelem splnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Běžný je i závazek mlčenlivosti a základní pravidla pro práci s osobními údaji,“ vysvětlila advokátka.
Závěrem poukázala, že dosud nesjednanou práci z domova si nemůže ani jedna ze stran vynucovat. „Zaměstnavatel nemůže zaměstnance k práci z domova nutit a ani zaměstnanec si nemůže práci z domova v rozporu s uzavřenou pracovní smlouvou vynucovat,“ zdůraznila Kalašová.
kk, zdroj: Právo


Obsah

ÚVODEM: Kouzlo změn
STALO SE: Přehledně
Zemřel Vadim Petrov
LIDÉ KOLEM NÁS: Lyžování je to nejlepší, co může nevidomého potkat
NÁZORY A POSTŘEHY: Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého
Mluvíme jinak. Tady jsou trendy češtiny pro sezonu 20/21
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Přátelství včera, dnes a navěky – VI.
Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hostitelem 10. mezinárodní abilympiády bude letos Moskva
Jeden pes na 85 tisíc nevidomých. Vodicí pes je v Číně vzácnější než panda
ZDRAVÍ: Omlazování buněk bude léčit glaukom?
Proč míváme pocity brnění a mravenčení?


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 2 leden 2021
OBSAH
ÚVODEM
Kouzlo změn
STALO SE
Přehledně
Zemřel Vadim Petrov
LIDÉ KOLEM NÁS
Lyžování je to nejlepší, co může nevidomého potkat
NÁZORY A POSTŘEHY
Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého
Mluvíme jinak. Tady jsou trendy češtiny pro sezonu 20/21
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Přátelství včera, dnes a navěky – VI.
Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Hostitelem 10. mezinárodní abilympiády bude letos Moskva
Jeden pes na 85 tisíc nevidomých. Vodicí pes je v Číně vzácnější než panda
ZDRAVÍ
Omlazování buněk bude léčit glaukom?
Proč míváme pocity brnění a mravenčení?V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR