Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 240 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor-Z - Zdraví (dříve Masér), Obzor-I - Intimita (dříve Vstupte), Naše šance, Aúroro, Obzor-H - Harmonie a časopis Téčko (dříve Technická revue).


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA, časopis pro zrakově postižené číslo 2 leden 2021

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Kouzlo změn
STALO SE: Přehledně
Zemřel Vadim Petrov
LIDÉ KOLEM NÁS: Lyžování je to nejlepší, co může nevidomého potkat
NÁZORY A POSTŘEHY: Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého
Mluvíme jinak. Tady jsou trendy češtiny pro sezonu 20/21
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Přátelství včera, dnes a navěky – VI.
Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hostitelem 10. mezinárodní abilympiády bude letos Moskva
Jeden pes na 85 tisíc nevidomých. Vodicí pes je v Číně vzácnější než panda
ZDRAVÍ: Omlazování buněk bude léčit glaukom?
Proč míváme pocity brnění a mravenčení?


Proč míváme pocity brnění a mravenčení?


Asi každý z nás zná ten pocit, kdy si ve spánku přeleží ruku, po dlouhém sezení necítí nohy nebo v nich vnímá slabý elektrický proud, pocit brnění a mravenčení. Krátkodobě jste si utlačili nervy, které vedou vzruchy z mozku do svalů, čímž jste porušili jejich funkci. Jakmile tlak uvolníte, funkce se postupně obnoví a vše se vrací do normálu.
Někdy však pocity brnění mohou přicházet častěji a nemusejí ustupovat. Známý je třeba syndrom karpálního tunelu, kdy je nerv přivádějící vzruchy do ruky utlačován v zápěstním kanálu. Obvykle se tak stane při dlouhodobé námaze, manuální práci, ale třeba i při psaní na klávesnici. Jindy je příčina v oblasti výstupu nervů z páteřní míchy. Třeba při vyhřeznutí ploténky nebo křeči (spasmu) meziobratlového svalu. Útlak nervu může způsobit rovněž nádor. A v dalších případech může být příčinou brnění přímo mozek, který má problém s převodem vzruchů.
Tehdy je třeba pátrat po příčině, která vede k trvalému tlaku na nerv. Při neurologickém vyšetření zjišťuje lékař místo, typ a stupeň postižení, zda je utlačen jeden nerv nebo skupina nervů a zda je problém periferní či centrální. Přitom využívá metody jako nukleární magnetická rezonance či elektromyografie, která hodnotí vedení vzruchů nervovými vlákny. Pokud odhalí mechanickou příčinu, bude jeho další snaha směřovat k jejímu chirurgickému odstranění.
Brnění a mravenčení se však může objevit i z jiných příčin. Lékař se proto bude dále zajímat o vaše současné a dříve prodělané závažné choroby, záněty, infekce i o léky, které užíváte. Brnění a mravenčení se může objevit po prodělané borelióze či doprovázet řadu jiných chorob, typicky roztroušenou sklerózu, nedostatečnou funkci ledvin, poruchy štítné žlázy nebo dlouhodobou a špatně léčenou cukrovku. Při té se postupně poškozují a uzavírají drobné cévky, které vyživují nervy. Vzniká diabetická neuropatie, která se projevuje poškozením nervů, brněním konců končetin, bolestmi a poruchami citlivosti. Další příčinou může být nedokrvení končetin při rozvinuté ateroskleróze. Hovoříme o ischemické chorobě dolních končetin. Kromě brnění se projevuje také bolestmi při chůzi. V neposlední řadě je třeba sledovat způsob stravování, trávení potravy a příjem důležitých vitamínů.
Fakt, že k poškozování mozku i periferních nervů dochází u osob, které dlouhodobě požívají alkohol, je obecně známý. K brnění a mravenčení ale může docházet i z takových příčin, které byste možná nečekali. Třeba v důsledku hysterického záchvatu, kdy pacient hluboce a rychle dýchá. Nebo vlivem ekzémů a kožních zánětů, které také dráždí nervová zakončení.
Jiří Petr
Zdroj: prozdravi.cz

*.*
Tiráž
ZORA, časopis pro zrakově postižené
Ročník 105, číslo 2, leden 2021
Redakce: Šéfredaktor PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jiří Hubáček, Petr Mašek, Ilona Ozimková, Mgr. Ing. Antonín Vraný
Tajemnice redakce, předplatné, administrace: Pavla Jungwirthová
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz

Vydává: SONS ČR, z. s.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně, roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.

Obsah

ÚVODEM: Kouzlo změn
STALO SE: Přehledně
Zemřel Vadim Petrov
LIDÉ KOLEM NÁS: Lyžování je to nejlepší, co může nevidomého potkat
NÁZORY A POSTŘEHY: Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého
Mluvíme jinak. Tady jsou trendy češtiny pro sezonu 20/21
ZORA RADÍ A INFORMUJE: O čem se moc nemluví – Přátelství včera, dnes a navěky – VI.
Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Hostitelem 10. mezinárodní abilympiády bude letos Moskva
Jeden pes na 85 tisíc nevidomých. Vodicí pes je v Číně vzácnější než panda
ZDRAVÍ: Omlazování buněk bude léčit glaukom?
Proč míváme pocity brnění a mravenčení?


Hlavička časopisu

Ročník 105 číslo 2 leden 2021
OBSAH
ÚVODEM
Kouzlo změn
STALO SE
Přehledně
Zemřel Vadim Petrov
LIDÉ KOLEM NÁS
Lyžování je to nejlepší, co může nevidomého potkat
NÁZORY A POSTŘEHY
Jak může pandemie koronaviru ovlivnit život zrakově postiženého
Mluvíme jinak. Tady jsou trendy češtiny pro sezonu 20/21
ZORA RADÍ A INFORMUJE
O čem se moc nemluví – Přátelství včera, dnes a navěky – VI.
Částečné úvazky jsou šancí i pro zdravotně postižené
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Hostitelem 10. mezinárodní abilympiády bude letos Moskva
Jeden pes na 85 tisíc nevidomých. Vodicí pes je v Číně vzácnější než panda
ZDRAVÍ
Omlazování buněk bude léčit glaukom?
Proč míváme pocity brnění a mravenčení?V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz, v případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR