Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci


Nevidomí jsou schopni orientovat se v prostoru jako netopýři, prokázala studie. Někteří nevidomí mohou používat echolokaci, umí vydávat ústy zvuky podobné klikání. Pomocí nich se pak orientují v prostoru podobně jako netopýři. Je to nečekaně přesné, ale současně není snadné se tuto metodu naučit.
Dlouhou dobu se tato metoda vyvíjela jen na základě zkušeností a praxe, tedy živelně a organicky. Nyní se ji ale rozhodli prozkoumat vědci. Chtěli popsat, jak funguje, aby případně pomohli ostatním lidem se ji naučit.
Studie, která vyšla v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, potvrdila, že lidé jsou opravdu schopni s velkou mírou přesnosti identifikovat různé předměty pomocí toho, že naslouchají ozvěnám odraženého zvuku.

Lidé se „superschopností“
Většina lidí, kteří se narodí nevidomí, je velmi citlivá vůči akustice ve svém okolí. Dokážou využívat ozvěn, které se odrážejí od předmětů, zdí nebo budov, aby se orientovali v prostoru a vyhnuli se nárazu.
V posledních letech se však objevují náznaky, že někteří lidé umí využít echolokaci dokonce i aktivně. Například Američan Daniel Kish je schopný vytvořit si pomocí této techniky v hlavě mentální mapu svého okolí, která je tak přesná, že pak prostorem projíždí klidně i na kole:
Jak přesná tato metoda je, prověřoval tým vedený Lore Thalerovou z Durham University. „Z vědeckého hlediska nyní můžeme konstatovat, že lidé to opravdu mohou využít.“ Podle jejího výzkumu se tato schopnost často objevuje spontánně u nevidomých dětí, které se zkoušejí samy zorientovat v prostoru. Aniž by se nějak radily, dospívají samovolně ke stejnému řešení – vydávají klikavý zvuk. „Zjistili jsme, že přestože si tuto schopnost vyvíjejí nezávisle na ostatních, nakonec to dělají velmi podobně nebo stejně,“ popsala vědkyně pro britský deník Guardian.
Vědci testovali echolokaci u osmi lidí, kteří tuto metodu špičkově ovládají. Měli pomocí ní zkusit poznat, jestli se v jejich okolí nachází osmnácticentimetrový kotouč. Ten výzkumníci umístili metr od testovaných osob, vždy na jiné místo a pod jiným úhlem.
Pokud byl předmět umístěný přímo před nimi, byla jejich úspěšnost 100 procent. Jestliže se nacházel někde bokem, klesla tato pravděpodobnost na 80 procent – a když se nacházel za nimi, byla jen padesátiprocentní. Vědci ovšem přiznávají, že poslední scénář nebyl příliš realistický, protože testované osoby měly zakázáno pohybovat hlavou.

Lidé jako netopýři
Když se kotouč nacházel bokem nebo za nimi, instinktivně zesilovali hlasitost kliků a také jejich frekvenci. Zajímavé je, že úplně stejně se chovají také netopýři, kteří se navigují v prostoru pouze pomocí sonaru.
„Rozhodně je to dovednost, která se dá naučit,“ tvrdí Thalerová. Obvykle se nepoužívá izolovaně; nevidomí ji využívají jako doplňkovou, tedy společně s holí nebo s vodicím psem. Může ale výrazně dopomoci lidem, aby se lépe vyhýbali překážkám v prostoru. „Získáte navíc představu o vašem širším okolí, což je věc, s níž se řada nevidomých od narození opravdu potýká,“ dodává Thalerová.
Kar
Zdroj: ct.cz


Obsah

ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 15 Srpen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Pokora je skromnost duše
STALO SE
V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ
O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ
Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
Čeští lékaři objevili gen zodpovědný za vážné onemocnění rohovky
KULTURA
Zveme vás do divadla – Divadlo Husa na provázku
SPORT
Černobílé problémy
INZERCE



V případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR