Webový Archiv časopisu Zora a jejich příloh

Šéfredaktorka Daniela Thampy
Redaktoři: Petr Mašek, Ilona Ozimková, Bc. Jiří Hubáček, Daniela Thampy, Mgr. Ing. Antonín Vraný, PhDr. Václav Senjuk
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz
Roční předplatné činí 330 Kč
Vydává: SONS ČR
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví.

Internetový komplet obsahuje časopisy ZORA, EMA, Azor, Obzor, Kontakty a Světluška (přílohy pro žáky ZŠ) a časopis Téčko.


Periodika z minulých let bez nutnosti přihlášení

Pro aktuální periodika z tohoto roku použijte přihlášení pro předplatitele

Časopis ZORA Číslo 15 Srpen 2018

zpět na seznam časopisů | textový soubor časopisu [nové okno] | zip soubor časopisu
článek se po vybrání zobrazí pod obsahem

Obsah


ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz


Málokdo z vidících lidí si zřejmě dokáže představit, jak by jako nevidomý poznával mince a bankovky při placení nebo výběru z bankomatu. Podobně jako u architektonických bariér stálo i na počátku příběhu peněz Metodické centrum odstraňování bariér. Vzniklo již na počátku 90. let minulého století při České unii nevidomých a slabozrakých a od roku 1996 pokračuje v práci při Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých.

Metoda postupných kroků
Již v roce 1990 oslovil jeho vedoucí Viktor Dudr společně se svými spolupracovníky tehdejší Československou státní banku s požadavkem, aby bankovky a mince byly poslepu snadno rozlišitelné. Přišli i s vlastními náměty. Většina z nich byla sice odmítnuta, v jednom ohledu nám ovšem vyhověli. Dnes je každá bankovka jinak dlouhá. Protože tenkrát byly ještě papírové desetikoruny, dvacetikoruny, padesátikoruny a počítalo se i s desetitisícikorunou, byl počet bankovek vysoký.
Dohodnut byl tedy rozdíl jen pět milimetrů mezi délkou jednotlivých bankovek. Stokoruna, dvousetkoruna a pětisetkoruna jsou na šířku stejné, od tisícikoruny jsou bankovky o šest milimetrů širší. Šířka i délka bankovky se měří speciální šablonkou, která je vybavena rovněž rámečkem pro vlastnoruční podpis. Lze si ji opatřit v prodejnách tyflopomůcek, v Tyfloservisech a zřejmě i na pokladnách bank. V současné době je jich dostatek. Forma šablonky je navíc uložena u výrobce, je tedy možné vyrobit další potřebné množství.

Mince? Pomohlo rozdělení republiky
Lidé nevidomí a s těžkým postižením zraku ovšem potřebují rozlišit také mince. Jenže úředníci banky tehdy argumentovali tím, že měnit mince, které vydrží v oběhu po dlouhou dobu, je prakticky nereálné. Časy se však měnily a v roce 1993 došlo k rozdělení České a Slovenské federativní republiky na dva samostatné státy. A ti pánové, tentokrát již z České národní banky, si požadavek na rozlišení mincí pamatovali. Na jaře 1993 kontaktovali Metodické centrum odstraňování bariér a poté jeho pracovníkům nechali nové mince hmatem vyzkoušet. A jak víte, mince jsou při troše cviku snadno poznatelné.
Zhruba o deset let později se začaly ve větším počtu objevovat bankomaty. Při troše cviku ho samozřejmě lze použít i poslepu, ale je tu mnoho nejistoty. Začalo se tedy přemýšlet o tom, zda a jakým způsobem by bankomat šel použít i bez kontroly zrakem. Je všeobecně známo, že banky jsou si sice vzájemnými konkurenty, ovšem zároveň mají asociaci pro řešení společných problémů. A právě s pracovníky této asociace bylo potřeba se sejít a projednat potřebné.

Na špici celosvětově
Nechali si udělat průzkum a zjistili, že takový systém obsluhy bankomatů již v některých místech ve Skandinávii, USA nebo Francii funguje. Následně oslovili své členské banky. A jaký je stav dnes? Československá obchodní banka spolu s Poštovní spořitelnou a rovněž Česká spořitelna mají více než 90 procent bankomatů upravených tak, aby bylo možné je poslepu používat. Stačí k nim připojit sluchátka s Jack konektorem 3,5 milimetrů.
A každým rokem přibývají nové přátelské bankomaty. Dnes se tímto bezbariérovým systémem příslušné banky chlubí, a určitě právem. Takto systematicky zpracováno to totiž nikde ve světě není. A je to také vizitka pracovníků Metodického centra odstraňování bariér. Správným způsobem zformulovali a vyjádřili naše potřeby a byli vyslyšeni.
Vývoj ovšem postupuje a staví před nás nové úkoly. Platbomaty a vklady hotovosti do bankomatů zatím pro nás určeny nejsou. Při obsluze bankomatů se objevují dotykové prvky, přikládání platební karty apod. Internetové a telefonní bankovnictví je však již pro nás dostupné a řada nevidomých jejich služeb využívá.

Antonín Vraný


Obsah

ÚVODEM: Pokora je skromnost duše
STALO SE: V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ - Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS: Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ: O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT: Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ: Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
KULTURA: Zveme vás do divadla Husa na provázku
SPORT: ČERNOBÍLÉ PROBLÉMY
INZERCE


Hlavička časopisu

časopis pro zrakově postižené
Ročník 102 Číslo 15 Srpen 2018
Šéfredaktor: PhDr. Václav Senjuk
Redaktoři: Mgr. Jarmila Hanková, Bc. Jiří Hubáček,
Petr Mašek, Ilona Ozimková,
Mgr. Ing. Antonín Vraný
Adresa redakce: Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 462 472
e-mail:zora@sons.cz
Vydává: SONS ČR.
Tiskne: KTN v Praze.
Časopis je dotován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Vychází dvakrát měsíčně.
Roční předplatné činí 72 Kč.
Za vyjadřované názory dopisovatelů nepřejímá redakce odpovědnost. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací, při jejich výběru a použití si vyhrazuje právo redakční úpravy textu.
OBSAH
ÚVODEM
Pokora je skromnost duše
STALO SE
V Liberci pokřtili novou audioknihu pro nevidomé děti z celého Česka
Nevidomí v Liberci testovali novou navigaci Naviterier
ZE ŽIVOTA ODBOČEK A KLUBŮ
Přehledně
LIDÉ KOLEM NÁS
Mosty – Miroslav Mach
S Eliškou Hluší za historií kultury nevidomých
ZORA RADÍ
O čem se moc nemluví – Bipolární porucha II. část
Jak zvýšit účinnost hubnutí i léčby diabetu
BUDE VÁS ZAJÍMAT
Jak se „bořily“ bariéry při užívání peněz
Speciální brýle namísto vodicího psa
ZDRAVÍ
Naučit se echolokaci
Průlom v očním lékařství? Záplata z kmenových buněk vrátila dvěma lidem zrak
Čeští lékaři objevili gen zodpovědný za vážné onemocnění rohovky
KULTURA
Zveme vás do divadla – Divadlo Husa na provázku
SPORT
Černobílé problémy
INZERCEV případě zájmu o předplatné volejte na 221 462 472 nebo pište na zora-objednavky@sons.cz. Můžete též využít online objednávkový formulář. V případě technických problémů či problémů s přihlášením pište na zora-webarchiv@sons.cz.

K jakémukoliv užití textů a obrázků, uvedených na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2002 - 2015 SONS ČR